AWM Zlecenia

Programy użytkowe dla firm

Cena:861.00
Netto:700.00(Vat 23%)

Administracja Wspólnot Mieszkaniowych ZLECENIA to całkowicie nowy produkt dla firm administrujących wspólnotami mieszkaniowymi. W cenie programu pakiet startowy oraz dwuletni abonament (2 x 198 zł netto)

AWM ZLECENIA - czyli: Administracja Wspólnot Mieszkaniowych ZLECENIA. Wprowadzenie go do sprzedaży następuje po prawie 2-letnim okresie prac nad programem, we współpracy z kilkoma firmami zarządzającymi z terenu Wrocławia. Służy m.in. do:
- przyjmowania zgłoszeń w zakresie obsługi awarii, remontów i napraw bieżących lub doraźnych od lokatorów, najemców, przedstawicieli wspólnot mieszkańców itd.
- wystawiania zleceń dla podwykonawców
- rozliczania zleceń i wystawionych faktur
- prowadzenia bazy wspólnot i lokatorów (najemców)
- prowadzenia rozliczeń w zakresie prowadzonych wydatków oraz wysokości budżetów na dany rok kalendarzowy
- generowania wszelkich raportów na podstawie danych zawartych w bazie danych
W cenę programu wchodzi 2-letni abonament. Po upływie 2 lat należy opłacić abonament - 198 zł za rok
UWAGA!!! Program podlega stalym oplatom abonamentowym.
Bez wykupionego abonamentu program po 6 miesiacach WYLACZA SIE.
Możliwość instalacji oprogramowania i przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi programu, po uprzednim kontakcie telefonicznym (0-42-650-58-59). Usługa płatna

więcej informacji