FAQ - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

 

APLIKACJA

OPIS PROBLEMU

FTP

Dostęp do plików ISO i instalatorów niezbędnych do pracy z CEPIK 2.0 (zmiana od 01.01.2022)
adres: http://japa.home.pl/pub
user: ftp
pass: administrator
SKP PRO/AUTOVIN "zmrożenie" okna SKP PRO podczas uruchamiania sprawdzenia numeru VIN w programie SKP PRO
WSZYSTKIE  pojawianie się komunikatu: "Insufficient Disk Space"
WSZYSTKIE  przełączenie do pracy w trybie Administratora - programy pakietu próbują instalować biblioteki BDE, sygnalizują błąd pliku PDOXUSRS.NET lub nie uruchamiają się
FISVAKT błąd generowania pliku JPK
SKP PRO Komunikat CEPIK: "Wewnętrzny błąd aplikacji. Znaleziono więcej niż jeden stan dokumentu na datę. Błąd dla: identyfikatorSystemowyDokumentu xxxxxx"
SKP PRO problem z certyfikatem Urzędu (brak dodatkowego certyfikatu urzędu VPN)
SKP PRO nowe formułki adnotacji VAT-PIT-CIT
SKP PRO anulowanie PRE-rejestracji
SKP PRO korekta stanu licznika (również dla CEPIK 1.0) lub innych danych wysłanych do CEPiK
SKP PRO nie można wysłać PRE-rejestracji do CEPIK
SKP PRO otrzymuję z CEPIK pismo informujące o "niewłaściwym" pojeździe przypisanym do badania wykonanego przez moją stację
SKP PRO po aktualizacji pojawia się komunikat "Nie znaleziono punktu wejścia procedury ... w bibliotece msvcrt.dll"
SKP PRO podczas badania może pojawić się komunikat błędu: "SQL Error FATAL ...
SKP PRO kasowanie numeracji i danych w Administracji SKP PRO
SKP PRO/SMS automatyka wysyłania SMS-ów
SMS stan SMS-ów został wyzerowany
SKP PRO komunikat: "Badanie o takim numerze jest już zapisane w bazie..."
SKP PRO / FISVAKT zdublowanie badania w Rejestrze lub faktury w Raporcie
SKP PRO podczas zakończenia badania pojawia się komunikat: "Błąd: SQL Error: server closed the connection ... "
SKP PRO drukowanie mniej niż 4 zdjęć na zaświadczeniu dotyczącym zmian konstrukcyjnych lub blokowanie się drukarki
WSZYSTKIE  błąd formatu daty, waluty i liczb
SKP PRO / FISVAKT przeniesienie danych z komputera do komputera (np. po zmianie komputera)
SKP PRO / FISVAKT drukowanie zaświadczeń i faktur po zakończeniu działalności lub zmianie programu na inny
SKP PRO menedżer wydruku - brak możliwości drukowania (zamiana drukarki)
SKP PRO brakuje możliwości kilkakrotnego wyboru pozycji z cennika
FISVAKT suma brutto różni się o 1 grosz od sumy kolumn
WSZYSTKIE  w wersji sieciowej pojawia się błąd: "Directory is controlled by other .NET file...
SKP PRO brak numeru nadwozia i numeru silnika w zaświadczeniach z BTP lub Rejestrze
SKP PRO podczas zakończenia pracy pojawia się komunikat: "Nie zakończono wszystkich badań ...
SKP PRO po wydrukowaniu DIP następuje automatyczne wczytywanie danych do tabelki BTP ...
SKP PRO podczas rejestracji pojazdu do badania, do cennika wczytuje się tylko część badań
SKP PRO drukowanie tabliczek zastępczych
SKP PRO / FISVAKT nowe możliwości współpracy z drukarkami fiskalnymi
SKP PRO możliwe problemy w związku z aktualizacja pakietu
SKP PRO praktyczne porady dotyczące nowych wersji oprogramowania
WSZYSTKIE  instalacja wersji sieciowej
WSZYSTKIE  zakładanie ALIASU w BDE (Borland Database Engine
WSZYSTKIE  ustawienia BDE (Borland Database Engine)
WSZYSTKIE  ustawienia BDE dla systemu Windows VISTA® lub Windows7/8®
WSZYSTKIE  pojawienie się komunikatu: "Corrupt table: index header file: C:\nazwa_folderu\nazwa_pliku.db lub zatrzymanie przepisywania danych podczas startu SKP PRO, np na pliku: "C:\SKP 2002\20xx\nazwa_pliku.db"
FISVAKT problem przy zapisie zmiany płatności w programie fakturującym
SKP PRO w trakcie generowania pliku *.XML pojawia się komunikat o błędzie - brak numeru diagnosty w badaniu nr...
SKP PRO wykropkowane miejsca na zaświadczeniu (str.2) o przeprowadzonym badaniu technicznym wychodzą poza obszar ramki
SKP PRO komunikat: "UWAGA! Błędne ustawienie daty systemowej!"
SKP PRO komunikat: "Uwaga! Uruchomiono starszą wersje aplikacji niż uruchamiana wcześniej. Może to skutkować utratą funkcjonalności programu i/lub niektórych danych."
SKP PRO po zatwierdzeniu dokumentu (paragonu / faktury / badania) w Rejestrze nie widać ostatniego zapisu
SMS nie zapamiętuje treści SMS-a
SMS MAIL nie można wysłać mail'a testowego lub z zaproszeniem
SKP PRO archiwizacja danych po zamknięciu stacji plus ustawienie trybu ARCHIWUM po zakończeniu działalności

"zmrożenie" okna SKP PRO podczas uruchamiania sprawdzenia numeru VIN w programie SKP PRO

W celu wyeliminowania tego zjawiska wystarczy wykonać skróconą aktualizację SKP PRO, Proszę nie sugerować się numerem wersji SKP PRO. W przypadku posiadania najnowszej wersji po prostu proszę ponowić aktualizację.

Do góry

W oknie programu pojawia się komunikat błędu: "Insufficient Disk Space"

Przyczynami błędów mogą być:

 1. zbyt mała ilość pamięci RAM. Dla systemów Windows od wersji 7 wzwyż które obsługują również współdzieloną grafikę (najczęściej z rodziny Intel'a), do sprawnej pracy konieczne jest min 6GB RAM. Zalecamy zwiększenie do 8 GB. Do czasu zainstalowania pamięci, zalecamy spowolnienie procesów w aplikacji SKP PRO. Aby tego dokonać należy w oknie głównym programu SKP PRO nacisnąć kombinację klawiszy: lewy Ctrl + lewy Shift + F2. Dla pewności, można powtórzyć tę czynność kilkukrotnie. Powoduje to zmianę odpowiednich zapisów w Rejestrze Windows. Po restarcie aplikacji, powinno wszystko działać poprawnie. Metoda ta może nie zadziałać jeśli w systemie Windows nie ustawiono uruchamiania programów z pakietu SKP PRO z uprawnieniami administracyjnymi w systemie Windows. Opis ustawienia uprawnień znajduje się w temacie poniżej.

 2. uszkodzony plik bazy danych (uszkodzenie najczęściej następuje w wyniku zaniku napięcia (np. przepięcie w sieci w czasie wyładowania atmosferycznego) lub "twardego resetu" komputera)

- SKP PRO (zwykle uszkodzeniu ulega jeden z plików: pojazdy.DB, pojplus.DB, wlasciciel.DB, YYYY\badania.DB, YYYY\bad_plus.DB, Slowniki\cep_mar.DB, Slowniki\cep_mod.DB, Slowniki\cep_typ.DB ). 

Proces naprawy dla SKP PRO:

1. Uruchomić program naprawczy z poziomu administracji SKP PRO: SKP PRO > Administracja > klawisz "Weryfikacja i przebudowa" na samym dole ekraniu (po otwarciu okna dialogowego):

2. ETAP 1 - naprawa plików katalogu (zalecane jeśli błąd pojawia się podczas wczytywanie marki-modelu-typu w oknie rejestracji do badania)

3. ETAP 2 - pliki SKP PRO. Ten etap należy wykonać tylko w sytuacji, jeśli ETAP 1 Nie przyniósł spodziewanego efektu. Należy wskazać do weryfikacji rocznik, z którym ostatnio istniał problem podczas przepisywania danych, wydruków lub innych operacji) 

Jeśli automatyczna naprawa nie dała efektu - tę samą operację wykonać "na piechotę":

Uruchomić program naprawczy: START > Programy > SKP PRO > Utils > Index Header Rebuild

                SKP 2002\pojazdy.db itd.
                SKP 2002\RRRR\badania.db (gdzie RRRR oznacza rocznik badań)
                SKP 2002\FFFFFFFF.db (gdzie FFFFFFFF oznacza potencjalnie uszkodzony plik)
                SKP 2002\RRRR\FFFFFFFF.db (gdzie RRRR oznacza rocznik badań, a FFFFFFFF oznacza potencjalnie uszkodzony plik)

Proces naprawy dla FISVAKT:

W programie  FISVAKT najczęściej uszkodzeniu ulegają pliki: dokument.DB, sprzedaz.DB, odbiorca.DB. Naprawa:

Uruchomić program naprawczy z poziomu opcji programu FISVAKT: SKP PRO > Opcje programu > klawisz "Weryfikacja i przebudowa" na samym dole ekraniu (po otwarciu okna dialogowego):

 

Jeśli automatyczna naprawa nie dała efektu - tę samą operację należy wykonać "na piechotę":

METODA 1: Wyłączyć wszystkie działające programy. Uruchomić program naprawczy: START > Programy > SKP PRO > Utils > Index Header Rebuild

                Bazy\dokument.db itd.
                Bazy\FFFFFFFF.db (gdzie FFFFFFFF oznacza potencjalnie uszkodzony plik)

METODA 2 (bardziej zaawansowana): Wyłączyć wszystkie działające programy. Uruchomić program Pdxrbld.exe: C:\SKP 2002\PdxHeader\Pdxrbld.exe

 • w sekcji "Select database" wybrać opcję "By directory"

 • z prawej strony nacisnąć klawisz "Browse" i wybrać folder programu (domyślnie: C:\SKP 2002)

 • w sekcji "Rebuild scope" zaznaczyć opcję "Don't rebuild"

 • z prawej strony zaznaczyć opcję "Log to file"

 • nacisnąć klawisz <Start>

 • po zakończeniu operacji kontynujemy skanowanie rocznika: z prawej strony nacisnąć klawisz "Browse" i wybrać folder bieżącego rocznika (np.: C:\SKP 2002\2022)

 • nacisnąć klawisz <Start>

Po wykonaniu powyższych czynności proszę nacisnąć klawisz <View log> (klawisz pojawia się tylko po wybraniu opcji "Log to file"). Po otwarciu pliku tekstowego, przy każdej linii opisującej efekt działania skanowania powinien pojawić się zapis: 
"Table JAKAS_TABELA.DB - no errors found" (np. "Table BADANIA.DB - no errors found"). 
Jeśli w jakiejkolwiek linii jest informacja o błędzie, należy zamknąć plik z wynikiem skanowania i powtórzyć powyższą metodę z jedną zmianą: w sekcji "Rebuild scope" zaznaczyć opcję "Rebuild corrupted tables". Po wykonaniu ponownie odczytujemy plik LOG i sprawdzamy wynik działania. Przy plikach, przy których wcześniej pojawiał się błąd, powinna pojawić się informacja o wykonanej naprawie.

Do góry

Przełączenie do pracy w trybie Administratora

Innym sposobem jest zmiana zapisów dotyczących BDE w Rejestrze Windows. Aby zapoznać się z opisem procedury na przykładzie Windows 10 kliknij tutaj.

 

Do góry

Błąd generowania pliku JPK

Problem dotyczy tylko systemów operacyjnych od Windows7 wzwyż.
Należy zmienić ustawienia formatu daty w systemie operacyjnym Windows, Prawidłowy format daty: rrrr-MM-dd (zwracamy uwagę na wielkość liter - system Windows10 wymaga takiego ich określenia)

Zmiana formatu daty:

 

Do góry

Komunikat CEPIK: "Wewnętrzny błąd aplikacji. Znaleziono więcej niż jeden stan dokumentu na datę. Błąd dla: identyfikatorSystemowyDokumentu xxxxxx"

W takim przypadku jeżeli właściciel pojazdu życzy sobie wykonania badania technicznego diagnosta, po sprawdzeniu zgodności danych między dowodem rejestracyjnym a pojazdem, powinien wykonać badanie w trybie awaryjnym. Następnie wydaje on właścicielowi pojazdu zaświadczenie; w uwagach robi adnotację że badanie nie zostało przesłane do CEP z powodu błędu w bazie i że problem został zgłoszony do administratora CEPIK. Następnie informuję właściciela pojazdu, że może on się poruszać pojazdem posiadając przy sobie dowód rejestracyjny i zaświadczenie – w razie kontroli policyjnej to jedyny dowód na odbyte badanie. Do czasu naprawy błędu pojazd nie może opuszczać kraju, ponieważ w czasie kontroli służby zagraniczne mogą go zatrzymać.

Stacja kontroli pojazdów musi zgłosić problem samodzielnie lub za pośrednictwem dostawcy oprogramowania przez Atmosferę do COI. Diagności mogą również wysyłać zgłoszenia na adres emailowy niezgodnoscicepik2.0@kprm.gov.pl
Po rozwiązaniu zgłoszenia stacja przesyła do CEP brakujące badanie oraz przekazuje komunikat o wydaniu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego. Informuje również właściciela o powyższych czynnościach.

 

Do góry

SKP PRO - problem z certyfikatem Urzędu (brak połączenia VPN)

CEPIK: do uzyskania poprawnego połączenia VPN, KAŻDA stacja kontroli musi wykonać instalację dodatkowego certyfikatu:
Poniższe metod
a dotyczy aplikacji Cisco AnyConnect, którą można pobrać z ftp://japa.com.pl/others/Install/VPN/anyconnect-win-4.1.06013-pre-deploy-k9.msi (opis instalacji)

1. Uruchomić pobieranie certyfikatu >>> CERTYFIKAT
2. Zatwierdzić otwarcie pliku klawiszem <Uruchom> lub <Otwórz> (oczywiście omijamy wszelkie dodatkowe zabezpieczenia Windows)
3. W nowym okienku "Certyfikaty" nacisnąć klawisz <Zainstaluj certyfikat>
4. W oknie Kreatora importu certyfikatów nacisnąć klawisz <Dalej>
5. Zaznaczyć opcję "Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie" i nacisnąć klawisz <Przeglądaj>
6.
W kolejnym oknie wybrać "Zaufane główne urzędy certyfikacji" i zatwierdzić klawiszem <OK>
7. W kolejnym oknie nacisnąć klawisz <Zakończ>, UWAGA po kilku-kilkunastu sekundach pojawi sie komunikat "Import został pomyślnie zakończony"
8. Zamknąć okienko "Certyfikaty"
9. Uruchomić Cisco AnyConnect (UWAGA: jeśli podczas uruchamiania pojawi się okno ostrzeżenia AnyConnect'a, proszę zaznaczyć opcję "Always trust this server and import the certificate" i zatwierdzić klawiszem <Connect Anyway>) Wersje sieciowe: instalację nowego certyfikatu należy wykonać na każdym stanowisku roboczym.

Czasami proces instalacji nie przynosi oczekiwanych efektów i połączenia VPN nadal nie można uzyskać. Należy wówczas zlecić swojemu informatykowi (nie wykonywać samodzielnie!) wykorzystanie narzędzia systemu Windows do zarządzania certyfikatami "Certyfikaty" (certmgr.msc) i usunąć "stare" certyfikaty urzędu, które mogą uniemożliwiać uzyskanie połączenia (znajdują się one w "gałęziach" Certyfikaty). Na początek wystarczy usunięcie certyfikatów o nazwie "vpnprod.cepik.gov.pl" z gałęzi "Inne". Można przyjąć, że usuwamy wszystkie certyfikaty ze wszystkich magazynów (z wyjątkiem magazynu Osobisty!!!), zawierające w nazwie słowo "Infrastruktura" lub "vpnprod.cepik.gov.pl" i ponownie zainstalować certyfikat z pkt.1. Może być konieczne usunięcie "starego" programu Cisco VPN Client i przeinstalowanie Cisco AnyConnect. Jednak może się okazać, że nadal to nie wystarcza i usunięcie problemu wymaga poważniejszej ingerencji w ustawienia systemu Windows. Najwięcej problemów mają Użytkownicy, którzy do tej pory łączyli się z CEPIK za pomocą programu Cisco VPN Client. Wychodzi na to, że nie będzie on dalej wspierany przez MC (na razie brak rozwiązania dla tego programu) i należy przejść na oprogramowanie Cisco AnyConnect (w wersji udostępnionej przez MC). Można je pobrać z  naszego FTP (adres w pierwszej poradzie)

 

Do góry

Nowe formułki VAT-PIT-CIT

Formułki są aktualizowane automatycznie podczas uruchamiania SKP PRO

Do góry

SKP PRO - anulowanie PRErejestracji

 1. cofnięcie badania w rejestrze CEPIK: otwieramy Rejestr badań i z menu kontekstowego (prawy klawisz myszki), wybieramy "Zaawansowane funkcje CEPIK > Cofnij zapis badania w Rejestrze CEPIK"
 2. cofnięcie PRE-rejestracji w rejestrze CEPIK: z menu kontekstowego, wybieramy "Zaawansowane funkcje CEPIK > Cofnij PRE-rejestrację pojazdu (DIP) w Rejestrze CEPIK

Po uzyskaniu potwierdzenia zapisu, proszę kontrolnie kliknąć 2-krotnie badanie i poczekać na odpowiedź CEPIK-u. Odpowiedź CEPIK powinna potwierdzić brak badania w CEPIK.
Następnie należy ponownie przesłać PRE-rejestrację do CEPIK:

 1. w Rejestrze badań nacisnąć klawisz <Wyślij w trybie awaryjnym>
 2. zaznaczyć żądane badanie
 3. wybrać klawisz <Wyślij>
 4. jako parametr wyszukiwania wybrać numer VIN (podczas korekty PRE-rejestracji, zawsze wybierać ten parametr!)
 5. potwierdzić ponowną PRE-rejestrację
 6. poczekać na zakończenie procesu zapisu badania w rejestrze CEPIK

Po otrzymaniu potwierdzenia o zapisie bt w CEPIK, można kontrolnie "odpytać" CEPIK o ten pojazd w oknie rejestracji (tak, jak zaczynalibyśmy nowe badanie - w okienku wyboru parametrów pojazdu podając tylko numer nadwozia).

Do góry

SKP PRO - korekta stanu licznika lub innych danych wysłanych do CEPiK

Z poziomu Rejestru badań (okno "dawno temu") możliwe jest wykonanie korekty wykonanego badania. Dla badania okresowego można dokonać korekty przebiegu, diagnosty, wyniku badania, terminu nbt, usterek i warunków dopuszczenia do ruchu. Innych danych stacja kontroli nie może korygować. Dla PRE-rejestracji istnieje możliwość korekty wszystkich parametrów wynikających z dokumentu DIP oraz z badania okresowego (pod warunkiem, że do tego pojazdu nie dodano informacji od innych tzw. interesariuszy CEPIK 2.0, np. wydział komunikacji, ubezpieczyciel itd). 

Dla "zwykłego" badania:

 1. zaznaczyć żądane badanie w Rejestrze, kliknąć na nim prawym klawiszem myszki i wybrać polecenie "Zaawansowane funkcje CEPiK > Cofnij zapis badania w Rejestrze CEPiK"
 2. zatwierdzić wykonanie polecenia
 3. wykonać żądaną korektę
 4. wysłać ponownie badanie w trybie awaryjnym naciskając klawisz <Wyślij w trybie awaryjnym>

Dla badania połączonego z PRE-rejestracją:

 1. zaznaczyć żądane badanie w Rejestrze, kliknąć na nim prawym klawiszem myszki i wybrać polecenie "Zaawansowane funkcje CEPiK > Cofnij zapis badania w Rejestrze CEPiK"
 2. zatwierdzić wykonanie polecenia
 3. zaznaczyć żądane badanie w Rejestrze, kliknąć na nim prawym klawiszem myszki i wybrać polecenie "Zaawansowane funkcje CEPiK > Cofnij PRE-rejestrację pojazdu (DIP) w Rejestrze CEPiK" (ten etap powinien włączyć się automatycznie po zatwierdzeniu przez diagnostę)
 4. zatwierdzić wykonanie polecenia
 5. wykonać żądaną korektę
 6. wysłać ponownie badanie w trybie awaryjnym naciskając klawisz <Wyślij w trybie awaryjnym> (UWAGA: należy wysłać ponownie PRE-rejestrację tylko w sytuacji, jeśli cofnięcie PRE-rejestracji w punkcie 3 zakończyło się powodzeniem!)

Dla badania wysłanego w "starym" systemie CEPiK 1.0 (tylko korekta stanu licznika):

 1. zaznaczyć żądane badanie w Rejestrze, kliknąć na nim prawym klawiszem myszki i wybrać polecenie "Zaawansowane funkcje CEPiK > CEPiK 1.0 - korekta przebiegu w rejestrze CEPiK"
 2. zatwierdzić wykonanie polecenia
 3. w kolejnym okienku dialogowym wpisać identyfikator systemowy badania technicznego i nacisnąć klawisz <OK>, w przypadku braku identyfikatora nacisnąć klawisz <Anuluj>
 4. w kolejnym okienku dialogowym wpisać dokładny numer badania technicznego i nacisnąć klawisz <OK> 

UWAGA: zalecamy wykonać tę procedurę dwukrotnie (bezpośrednio jedna po drugiej), ponieważ system CEPIK nie zawsze zapisuje poprawnie tę zmianę. W "Historii pojazdu" zmiana będzie widoczna po kilku dniach.

Do góry

SKP PRO - nie można wysłąć PRErejestracji do CEPIK

1) Najczęstszą przyczyną jest brak oznaczenia badania jako PRE-rejestracja. Aby oznaczyć badanie techniczne jako PRE-rejestrację należy w Rejestrze badań zaznaczyć żądane badanie i kliknąć na nim prawym myszki. Następnie wybrać z menu kontekstowego polecenie: "Zaawansowane funkcje CEPIK > Zaznacz PRE-rejestrację w systemie SKP PRO". Po naciśnięciu klawisza <Wyślij w trybie awaryjnym> wysyłamy badanie de CEPIK.

2) Drugą przyczyną jest brak spójności danych. Proszę zwrócić uwagę na dwa parametry, które powodują ten błąd. Pierwszy wiąże się z obowiązkiem korzystania z katalogu marek i modeli ITS. Obok pól "Marka". "Model" i "Typ" są odpowiednie klawisze otwierające katalog, z  którego należy wybrać poprawne dane. Proszę zwracać uwagę na poprawność pisowni danej marki. Dodatkowy parametr to kod słownikowy. Zasada jest prosta: wybieramy najkrótszy kod DICT, omijamy wszelkie kody zawierające ciąg: 100000xxxxxxxx. Drugi błąd spójności polega na poprawnym wyborze tzw. kodu RPP (rodzaj-podrodzaj-przeznaczenie). Należy zawsze wypełnić wszystkie trzy wartości. Jeśli np. "przeznaczenie" nie jest nam znane, wybieramy kod zawierający trzy kreski "--- [DICT076_0]". To samo dotyczy wartości  "podrodzaj".

Do góry

SKP PRO - otrzymuję z CEPIK pismo informujące o "niewłaściwym" pojeździe przypisanym do badania wykonanego przez moją stację

 1. cofnąć badanie w Rejestrze CEPIK: SKP PRO > dawno temu > wybrać żądane badanie, następnie kliknąć na nim prawym klawiszem myszki i z menu kontekstowego wybrać polecenie: Zaawansowane > Anuluj badanie tylko w Rejestrze CEPIK
 2. sprawdzić poprawność cofnięcia: kliknąć dwukrotnie na wybranym badaniu - odpowiedź CEPIK powinna zakończyć się komunikatem o braku badania w Rejestrze CEPIK - jeśli trzeba to badanie poprawić i ponownie wysłać do CEPIK, wtedy przechodzimy do kolejnych czynności
 3. wykonać ewentualną korektę badania, nie wysyłając go do CEPIK
 4. nacisnąć klawisz <Wyślij w trybie awaryjnym>
 5. zaznaczyć żądane badanie i nacisnąć klawisz <Wyślij>. W oknie wyboru parametru wyszukiwania pojazdu wybrać 17-znakowy numer nadwozia VIN lub zaznaczyć wyszukiwanie wg  numeru dowodu rejestracyjnego
 6. po otrzymaniu potwierdzenia zapisu badania w Rejestrze CEPIK, należy kliknąć dwukrotnie na tym badaniu i z otrzymanej odpowiedzi skopiować identyfikator systemowy pojazdu
 7. przejść do okna "początek" i rozpocząć wyszukiwanie pojazdu wybierając parametr "identyfikator pojazdu", wpisując powyższy numer. Jeśli w wyniku wyszukiwania pojawi się właściwy pojazd, możemy uznać, że operacja zakończyła się poprawnie. W przeciwnym razie - proszę jeszcze raz powtórzyć proces od początku wybierając w punkcie 4 inne parametry wyszukiwania

Do góry

SKP PRO - po aktualizacji pojawia się komunikat "Nie znaleziono punktu wejścia procedury ... w bibliotece msvcrt.dll"

Do góry

SKP PRO - podczas badania może pojawić się komunikat błędu: "SQL Error FATAL ...

Do góry

SKP PRO - kasowanie numeracji i danych w Administracji SKP PRO

Do góry

SKP PRO / ZAPROSZENIA - automatyka wysyłania SMS-ów

Do góry

ZAPROSZENIA - stan smsów został "wyzerowany"

Do góry

SKP PRO - komunikat: "Badanie o takim numerze jest już zapisane w bazie..."

Do góry

SKP PRO/FISVAKT - zdublowanie badania w Rejestrze lub faktury w Raporcie

Do góry

Podczas zakończenia badania pojawia się komunikat: "Błąd: SQL Errror: server closed the connection ..."

http://speedtest.ipartners.pl/tester/
http://speedtest.net.pl/
http://speedometer.pl/
http://freemeter.itcom.pl/

Do góry

Drukowanie mniej niż 4 zdjęć na zaświadczeniu dotyczącym zmian konstrukcyjnych

Do góry

Błąd formatu daty, waluty i liczb

Problem pojawia się w związku z dystrybucją w Polsce systemów operacyjnych pochodzących z USA z zainstalowaną nakładką spolszczającą (dotyczy to komputerów tzw. "markowych" typu HP, Fujitsu itd). Bierze się stąd, iż firmy te kupują systemy operacyjne hurtowo w USA i dokładaja tzw. nakładki językowe. Niestety pewne zapisy w Rejestrze systemowym, dotyczące opcji regionalnych, nie ulegają zmianie. W związku z powyższym należy wykonać czynności opisane w poniższym opisie. Opis pochodzi ze stron firmy Wolters Kluwer (d. Progman Software): 

Zły format daty i brak polskich znaków - instrukcja rozszerzona (format pdf)

Do góry

Przeniesienie danych z komputera do komputera (np. po zmianie komputera).

SKP PRO:

Etap I - archiwizacja danych
    W tym celu należy użyć programu do tworzenia kopii bezpieczeństwa "Kopie bezpieczeństwa SKP" znajdujący się na Pulpicie:
1) uruchomić program "Kopie ..."
2) w celu przeniesienia pełnej kopii bezpieczeństwa wraz ze wszystkimi plikami zdjęć (zmiany konstrukcyjne lub inne zdjęcia pojazdów w formacie JPG) oraz zaświadczeniami z btp w formie elektronicznej (PDF), należy zaznaczyć pole pod punktem 1: "dodaj wszystkie zdjęcia zmian konstrukcyjnych (*.jpg) i kopie zaświadczeń (*.pdf)" UWAGA: ta opcja jest dostępna od wersji pakietu SKP PRO oznaczonej numerem 14.12.01
3) wybrać opcję: "kopiowanie do wskazanego folderu..." w sekcji SKP PRO i nacisnąć klawisz START
4) wskazać lokalizację i zapisać plik np. na pendrive lub dysk przenośny

Operację należy powtórzyć oddzielnie dla programu fakturującego FISVAKT.

Etap II - odtworzenie danych
1) w nowym komputerze zainstalować z ISO (do pobrania z serwera wskazanego u góry tej strony):
    - program SKP PRO
    - obsługę baz danych BDE wersję 32-bitową (domyślnie) lub zaznaczyć pole "64-bit", aby zainstalować wersję 64-bitową
    - serwer aktów prawnych
    - Adobe Acrobat Reader (opcjonalnie)
2) wykonać aktualizacją z ikony :SKP Aktualizacja"
3) uruchomić aplikację "Kopie bezpieczeństwa SKP" w nowym komputerze
4) wybrać opcję: "odtworzenie baz i ustawień konfiguracyjnych ze wskazanej lokalizacji"  w sekcji SKP PRO i po naciśnięciu klawisza <START> wskazać plik z danymi.
Składnia nazwy pliku wygląda tak: SKPPRO_WYRÓŻNIKSTACJI_RRRRMMDD.zip Plik o takiej nazwie zawiera wszystkie roczniki badań oraz wszystkie hasła, ustawienia konfiguracyjne itd. Jeśli plik ten ma dodatkowo na końcu nazwy człon "_MAX", oznacza to, iż dalsze wykonywanie poniższej instrukcji dla programu SKP PRO jest niepotrzebne jednak proszę porównać zawartość tych folderów w "starej" i "nowej" lokalizacji (powinny byc identyczne)..

Dodatkowo należy przenieść ze starej wersji do nowego komputera podkatalogi:
- FotoPojazd
- FotoZmiany
- PlikiPDF
- cepik
- certy
- Logs

FISVAKT:

Operację należy powtórzyć oddzielnie dla programu fakturującego FISVAKT (wskazując odpowiedni plik, którego nazwa zaczyna się od FISVAKT_.....).

Do góry

Drukowanie zaświadczeń i faktur po zakończeniu działalności lub zmianie programu na inny

    Po wygaśnięciu kodu aktywacyjnego, programy SKP PRO i SKP Faktury przechodzą w tryb DEMO. Aby mieć możliwość drukowania duplikatów, wypisów itd., należy uruchamiać te programy w tzw. "trybie archiwum". W tym celu należy do poleceń przypisanych ikonom na Pulpicie Windows, dodać parametr "archiwum" w następujący sposób:
    - kliknąć na ikonie SKP PRO prawym klawiszem myszki i wybrać polecenie "Właściwości"
    - w linii Element docelowy należy po słowach "...\Skp2009.exe" dodać znak spacji i dopisać słowo "archiwum"
      przykładowy wygląd polecenia przed zmianą: C:\SKP 2002\skp2009.exe
      przykładowy wygląd polecenia po zmianie: C:\SKP 2002\skp2009.exe archiwum
          UWAGA:
          całe polecenie przed zmianą może być ujęte w podwójny cudzysłów. Wówczas polecenie po zmianie powinno wyglądać następująco:
          "D:\2002\skp2009.exe" archiwum (słowo archiwum jest za cudzysłowem!)
    - tę samą procedurę wykonać na Właściwościach ikony SKP Faktury
O poprawności uruchomienia w trybie archiwum, świadczy pasek tytułowy aplikacji, gdzie na końcu powinien pojawić się tekst "tryb ARCHIWUM" (przykładowo: SKP PRO ver.12.01.01 - tryb ARCHIWUM)

Do góry

Brak możliwości drukowania (zamiana drukarki).

Począwszy od wersji SKP PRO 10.09.15 wprowadzono do programu Menedżer wydruku. Jest on dostępny z poziomu aplikacji SKP PRO w oknie Administracji.
Menedżer wydruku pozwala na takie skonfigurowanie programu, aby każdy wydruk był automatycznie kierowany do wskazanej tu drukarki. Pozwala to na drukowanie np pokwitowań CEPiK na innej drukarce niż zaświadczenia (np.: na termicznej lub igłowej).
W przypadku instalowania, odinstalowania lub zamiany drukarki w systemie, może tu wystąpić zamiana drukarki domyślnej. Program posiada wbudowany mechanizm rozpoznawania drukarki domyślnej i jej aktywacji w przypadku zamiany, jednak może się okazać konieczne ręczne poprawienie ustawień. W takim przypadku wystarczy w oknie menedżera sprawdzić ustawienia i ewentualnie wykonać konieczną korektę. Aby przypisać drukarkę domyślną do wszystkich wydruków, wystarczy skorzystać z klawisza <Przywróć domyślne>
W przypadku komunikatów o błędach należy zamknąć program SKP PRO i skorzystać z linku: skp_drukarki.reg (uruchomić go potwierdzając wprowadzenie zmian) w celu "wyzerowania" ustawień drukarek. Po pierwszym uruchomieniu aplikacji SKP PRO, proszę sprawdzić w Administracji poprawność ustawienia drukarek.

Do góry

W programie SKP PRO brakuje możliwości kilkakrotnego wyboru pozycji z cennika np. badanie polegające na sprawdzeniu warunków, usterek.

W celu kilkakrotnego pojawienia się pozycji w programie fakturującym w magazynie BADANIA DODATKOWE należy dodać np.: 
4.1 - określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) x 2
4.1 - określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) x 3
4.1 - określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) x 4
4.1 - określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) x 5 
Wpisać odpowiednio jednostkową cenę brutto: 
40,00 zł
60,00 zł 
80,00 zł 
98,00 zł

Do góry

W programie fakturującym pakietu SKP PRO zauważyłem nieprawidłowości w wyliczaniu wartości podatku VAT na podstawie ceny jednostkowej netto. Przykładowo: dla ceny brutto 26.48 zł, wartość netto wynosi 21.70 zł, kwota VAT 4.77zł, a w sumie brutto pojawia się kwota 26.48 zł. Suma jest powiększana o jeden grosz. Dlaczego?

    Stacje kontroli pojazdów posługują się cenami urzędowymi w związku z czym istnieje inny sposób wyliczania podatku VAT dla takich cen. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 1 maja 2004 r. nr 97 poz.971) program oblicza wartości w oparciu o cenę BRUTTO, a nie NETTO wg wzoru zawartego w §15 ust.1 wspomnianego rozporządzenia. Cytat:
(...)
1. W przypadku gdy podatnik jest obowiązany do stosowania cen urzędowych zawierających podatek, w fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży:
    1) jako cenę jednostkową wykazuje się cenę wraz z kwotą podatku (cenę brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto wykazuje się wartość sprzedaży brutto,    
    2) kwota podatku jest obliczana według następującego wzoru: KP = WB x SP / (100 + SP )
gdzie:
        KP - oznacza kwotę podatku z podziałem na poszczególne stawki podatkowe, przy czym wielkość wynikającą z wzoru zaokrągla się według zasad określonych w § 12 ust. 6 (Kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza),
        WB - oznacza sumę wartości sprzedaży brutto z podziałem na poszczególne stawki podatkowe,
        SP - oznacza stawkę podatku od towarów i usług,
    3) sumę wartości sprzedaży netto stanowi różnica między wartością sprzedaży brutto a kwotą podatku, z podziałem na poszczególne stawki podatkowe.
2. Przepis ust. 1 może być stosowany również w przypadku, gdy sprzedawca stosuje jako ceny sprzedaży umowne ceny brutto.
(...)
Wyliczając wartość podatku VAT od ceny 26.48 zł otrzymujemy dokładnie to co oblicza program (26.48 x 22 : 122 = 4.775 ~ 4.78).

Do góry

W wersji sieciowej pojawia się błąd: "Directory is controlled by other .NET file. Directory: <scieżka>". Jak uniknąć tego błędu?

    Niestety wymaga to interwencji osoby administrującej siecią. Prawdopodobnie w wyniku działania innego oprogramowania niezgodnego ze standardem baz danych Borland wystąpiła zmiana ustawień w aplikacji BDEadmin - możliwe ścieżki: 

 • C:\Program Files\Borland\Common Files\BDE\bdeadmin.exe 

 • C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE\bdeadmin.exe)

 • C:\Pliki programów(x86)\Common Files\Borland Shared\BDE\bdeadmin.exe)

Poniżej przedstawiamy standardowe ustawienia dla komputera Klienta i Serwera, które powinny być widoczne w ustawieniach Aliasu do bazy danych:
KLIENT
    - w aliasie SKP 2002 Składnia scieżki dostępu jest następująca: "\\<NAZWA_SERWERA>\<NAZWA_UDZIAŁU\FOLDER_BAZY_DANYCH>" (ważne: linii PATH - NIE NALEŻY wstawiać litery dysku ponieważ wówczas należy przestrzegać priorytetu uruchomienia sieci dla Serwera).
SERWER pełniący jednocześnie funkcję KLIENTA (
SERWER
nie będący jednocześnie KLIENTEM nie wymaga instalowania BDE)
    - w aliasie SKP 2002 Składnia scieżki dostępu jest następująca: "<LITERA_DYSKU>:\<FOLDER_BAZY_DANYCH>".
USTAWIENIA WSPÓLNE DLA SERWERA I KLIENTA
    - BDE Administrator
        Configuration > Drivers > Native > PARADOX > NETDIR = C:\ 

W systemie VISTA/Windows7/8/10 należy włączyć uprawnienia Administratora i/lub w Panelu sterowania wyłączyć "Kontrolę konta użytkownika".

Więcej szczegółów: p.niżej

UWAGA: przed pierwszym uruchomieniem programu po zmianach należy usunąć z dysków wszystkie kopie plików: pdoxusrs.lck, paradox.lck i pdoxusrs.net.

Do góry

Brak numeru nadwozia i numeru silnika w zaświadczeniach z BTP lub Rejestrze

    Przyczyny mogą być dwie:

1. Uszkodzenie bazy danych.
Należy wówczas wykonać naprawę 2 głównych plików bazy danych: "pojazdy.DB" oraz "YYYY\badania.DB", gdzie YYYY oznacza bieżący rok:

- uruchomić program naprawczy: START > Programy > SKP PRO > Utils > Index Header Rebuild

Naprawa pliku "pojazdy.DB"
- nacisnąć klawisz "Otwórz"
- na liście w środkowej części kliknąć 2-krotnie nazwę folderu: SKP 2002
- na liście z lewej strony kliknąć 2-krotnie nazwę pliku: pojazdy.DB
- okno dialogowe powinno się zamknąć, a w oknie głównym programu naprawczego w linii "Lokalizacja pliku" powinna pojawić się lokalizacja pliku "pojazdy.DB", np.: "C:\SKP 2002\pojazdy.DB"
- nacisnąć klawisz "Weryfikacja" (zadziała pierwszy i trzeci pasek)
- nacisnąć klawisz "Przebudowa" (zadziała czwarty pasek postępu) UWAGA: proszę poczekać na koniec pracy kursora myszki (klepsydry) i na pojawienie się komunikatu "Przebudowa zakończona sukcesem"

Naprawa pliku "YYYY\badania.DB"
- nacisnąć klawisz "Otwórz"
- na liście w środkowej części kliknąć 2-krotnie nazwę folderu: YYYY, gdzie YYYY oznacza bieżący rok (np. 2011)
- na liście z lewej strony kliknąć 2-krotnie nazwę pliku: badania.DB
- okno dialogowe powinno się zamknąć, a w oknie głównym programu naprawczego w linii "Lokalizacja pliku" powinna pojawić się lokalizacja pliku "badania.DB", np.: "C:\SKP 2002\2011\badania.DB"
- nacisnąć klawisz "Weryfikacja" (zadziała pierwszy i trzeci pasek)
- nacisnąć klawisz "Przebudowa" (zadziała czwarty pasek postępu) UWAGA: proszę poczekać na koniec pracy kursora myszki (klepsydry) i na pojawienie się komunikatu "Przebudowa zakończona sukcesem"

2. Brak zainstalowanych czcionek Arial Narrow i SKP 2002 w systemie.  

Należy zrestartować system w celu zakończenia instalacji zmodyfikowanej czcionki: SKP2002_.TTF lub zainstalować ją "ręcznie".
"Ręczna" instalacja czcionki:
- otworzyć Panel sterowania
- uruchomić "Czcionki"
- w menu okna wybrać polecenie "Zainstaluj nową czcionkę"
- w oknie dialogowym wskazać na katalog "C:\SKP 2002"
- na liście czcionek zaznaczyć obie czcionki (Arial Narrow i SKP 2002)
- nacisnąć klawisz <OK>
- zrestartować system

Do góry

Podczas zakończenia pracy z programem pojawia się komunikat: "Nie zakończono wszystkich badań. Czy na pewno ...", pomimo że wykonano sugerowane "Oczyszczenie bazy".

    Jest to efekt wprowadzenia od najnowszej wersji programu, mechanizmu kontrolnego. Ma on na celu oczyszczenie rejestrów elektronicznych z wszelkich wątpliwych lub niepoprawnych zapisów. Jest to sugerowane przez Wydziały komunikacji. W trakcie dotychczasowej pracy z programem zdarzało się usuwać badania wpisywane przez obsługujących jako "badania próbne" (czyli nieznaczące z punktu widzenia Rejestru badań). W takim przypadku należy na adres mail'owy: jp@hot.pl, przesłać plik utworzony za pomocą programu "Kopie bezpieczeństwa SKP PRO". Po jego oczyszczeniu zostanie on odesłany natychmiast poczta zwrotną (czas oczekiwania po uzgodnieniu telefonicznym: ok.5 min.). Od momentu wysłania pliku do chwili odbioru zwrotnego nie będzie można wykonywać żadnych badań.

Do góry

Po wydrukowaniu dokumentu DIP, następuje automatyczne wczytywanie danych do tabelki na odwrocie zaświadczenia (tzw. "uzupełnienie danych"). Jak to usunąć?

    Wprowadzając nowe druki dowodów rejestracyjnych, ustawodawca "zapomniał" o fakcie, iż w nowym dowodzie rejestracyjnym są pola, które NIE występują w DIP-ie! Są to pola:
- dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
- kategoria pojazdu
- numer świadectwa homologacji typu pojazdu
- stosunek mocy do masy własnej
W związku z powyższym konieczne jest drukowanie uzupełnienia danych automatycznie. Zawsze istnieje możliwość wyczyszczenia pól (klawiszem <Wyczyść uzupełnienie>) i wówczas tabelka nie będzie drukowana. 

Do góry

Podczas rejestracji pojazdu do badania, do cennika wczytuje się tylko część badań zamiast wszystkich. Jak to zmienić?

    W celu zwiększenia przejrzystości, SKP PRO od wersji numer 7.08.26 posiada wbudowane automatyczne sortowanie pozycji cennikowych w zależności od wyboru zakresu badania: OKRESOWE, DODATKOWE lub ich kombinacje. Pozwala to na wyświetlenie szczegółów tylko tych pozycji cennikowych, które interesują diagnostę. W najnowszej wersji (od numeru 7.11.20), w oknie wyboru badań dodatkowo wprowadzono pole "zawsze wyświetlaj pełny cennik". Pozwala to na ominięcie sortowania cennika i wczytanie całego cennika bez względu na wybrany zakres badań.

Do góry

Drukowanie tabliczek zastępczych za pomocą drukarki

W celu poprawnego pobierania folii z podajnika ręcznego, należy w menu drukarki ustawić odpowiednią kolejność pobierania folii do nadruku:
W tym trybie drukarka pobiera folię z podajnika ręcznego. Proszę pamiętać o otwarciu tylnej klapy drukarki, pozwalającej na "płaskie" przejście folii przez bęben drukujący.

Do góry

Nowe możliwości współpracy z drukarkami fiskalnymi

Począwszy od wersji SKP PRO oznaczonej symbolem 7.08.26 wprowadzono możliwość wystawiania paragonów fiskalnych bezpośrednio po zakończeniu badania technicznego. Dzięki temu istnieją teraz dwa sposoby organizacji pracy:

1) każde badanie kończymy wystawieniem paragonu fiskalnego - faktury VAT są wystawiane w autonomicznej aplikacji FISVAKT. Raport paragonów fiskalnych jest dostępny w oknie: "SKP PRO > dawno temu". Po wybraniu okresu i naciśnięciu klawisza START należy włączyć okno: "Raporty" a następnie wybrać opcję: Raport paragonów fiskalnych.

   wymagane ustawienia drukarki fiskalnej w odpowiednich aplikacjach:

 • SKP PRO - odpowiednia drukarka fiskalna włączona w oknie "Administracja > 08. DRUKARKA FISKALNA"

 • FISVAKT - w oknie "Opcje programu > 05. DRUKARKA FISKALNA" typ drukarki należy wybrać: BRAK

2) każde badanie kończymy BEZ wystawiania paragonu fiskalnego - wszystkie paragony i faktury VAT wystawiamy w autonomicznej aplikacji FISVAKT. Raport paragonów fiskalnych jest dostępny w oknie: "FISVAKT > Raporty".

   wymagane ustawienia drukarki fiskalnej w odpowiednich aplikacjach:

 • SKP PRO - w oknie "Administracja > 08. DRUKARKA FISKALNA"  typ drukarki należy wybrać: BRAK

 • FISVAKT - odpowiednia drukarka fiskalna włączona w oknie "Opcje programu > 05. DRUKARKA FISKALNA"

Nie zaleca się pozostawienia włączenia drukarek fiskalnych w obu aplikacjach jednocześnie. Zwracamy jednocześnie uwagę na fakt, iż SKP PRO i FISVAKT są dwiema niezależnymi aplikacjami, zatem po wystawieniu paragonu w aplikacji SKP PRO, wystawienie faktury VAT jest czynnością całkowicie niezależną od wystawionego paragonu (opcja wystawienia "faktury do paragonu" jest niedostępna).

Do góry

Możliwe problemy w związku z aktualizacja pakietu SKP PRO

OBJAW: Podczas uruchamiania programu SKP PRO wyświetla się komunikat, że został uruchomiony starszy program niż poprzedni.
ROZWIĄZANIE: Ten komunikat może być generowany w trzech przypadkach:
1) jeśli np. pobrano z tej strony wersje wyższą niż otrzymana na CD-ROM (aktualizacje umieszczane w internecie są zawsze szybciej dostępne niż "płytowe" ze względu na szybkie zmiany w programie w związku z wprowadzaniem zmian w przekazywaniu danych do CEPiK)
2) jeśli w systemie są dwie (lub więcej) instalacje programu. Jest to niedopuszczalne i grozi całkowitym uszkodzeniem bazy danych. Proponujemy przejrzeć zawartość dysku (-ów) komputera pod tym kątem i ewentualnie usunąć inne kopie plików:
- Skp2002.exe
- VAkT.exe
- Backup.exe
- raportSKP.exe
- Reminder.exe
Oczywiście wszelkie kopie plików bazy danych lub plików konfiguracyjnych nie mają żadnego wpływu na ten komunikat.
3)jeśli zostanie wcześniej uruchomiony program Archiwum.exe znajdujący się w pakiecie SKP PRO (jako ikona: Archiwum SKP). Jeśli uruchomimy go, a następnie uruchomimy SKP PRO, wówczas ten komunikat ma prawo pojawić się jednorazowo. Program Archiwum.exe służy tylko i wyłącznie do wystawiania wypisów z badań lub rejestru badań sprzed 1 stycznia 2004 roku. Zatem częstotliwość jego uruchamiania jest praktycznie żadna.
Jeśli jednak komunikat pojawia się wg użytkownika bez powodu, należy otworzyć klucz Rejestru:
"START > Uruchom > regedit > HKEY CURRENT USER > SOFTWARE > JaPa Software > SKP 2002/SKP 2002 (sieciowa)"
i usunąć wartość ciągu o nazwie "Data pliku".

OBJAW: Po ostatniej aktualizacji SKP PRO 7.03.10 znacznie wydłużyło się ładowanie programu wyświetlając napis " Przepisywanie danych SKP PRO"
ROZWIĄZANIE: Opcje przepisywania danych można zmienić w administracji programu włączając:
- integralność sprawdzaj tylko po stwierdzeniu aktualizacji - szybsze uruchamianie aplikacji (zalecane).

OBJAW: Błąd uruchamiania w systemie Windows 95.
ROZWIĄZANIE: Błąd powstaje w związku z wprowadzeniem kodowania plików 256-bitowym kluczem szyfrującym. Najprostszym rozwiązaniem jest zainstalowanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższej, zawierającej odpowiednie biblioteki systemowe lub upgrade'u systemu do Windows 98.

OBJAW: Podczas zamykania aplikacji powstaje błąd, w wyniku którego program nie reaguje..
ROZWIĄZANIE: Błąd powstaje w związku z wprowadzeniem transmisji kopii bezpieczeństwa na serwer ftp.japa.com.pl. Można go wyeliminować usuwając blokowanie wysyłania jakichkolwiek treści przez Firewall lub wyłączenie opcji "wysyłaj bieżącą kopię bazy danych na serwer: ftp.stacja.com.pl" w Administracji prokramu SKP PRO.

Do góry

Praktyczne porady dotyczące nowych wersji oprogramowania

1. WSZYSTKIE: podczas logowania korzystaj z klawisza ENTER. Pozwala to na szybkie przechodzenie z pola wyboru użytkownika (wyboru można dokonywać klawiszami kursora góra-dół) do pola hasła i zalogowania (bez konieczności naciskania klawisza <OK>).

2. SKP PRO: okno rejestracji pojazdu do badania: obsługa okna rejestracji pojazdu polega na wykorzystaniu klawiatury. Przechodzenie między polami odbywa się za pomocą klawisza <Enter>, wybieranie daty z kalendarzy za pomocą tylko i wyłącznie klawiszy kursora: góra-dół (zmienia wartość), lewo-prawo (zmienia: rok, miesiąc, dzień).

3. SKP PRO: podczas wystawiania dokumentu DIP: jeśli po wydrukowaniu DIP-u (ale przed zakończeniem badania) stwierdzamy pomyłkę, wówczas wystarczy ponownie otworzyć okno DIP, dokonać poprawki i wydrukować DIP w nowej wersji. Program automatycznie zapisuje ostatni wydrukowany dokument.

4. FISVAKT: jeśli badania w magazynach są "pomieszane" (np. w magazynie o nazwie BADANIA PIERWSZE sa badania z grupy "pozostałych"), wystarczy otworzyć taką pozycję magazynową w trybie edycji i przenieść do innego magazynu.

5. SKP PRO: po wystawieniu DIP-u następuje automatyczne wypełnienie tabelki "uzupełnienia danych" w zakładce "F4-Dane pojazdu". Aby nie drukować tabelki na zaświadczeniu wystarczy w tej zakładce użyć klawisza <Wyczyść uzupełnienie>.

6. SKP PRO WERSJA SIECIOWA: zalecamy WŁączyć opcję "wykonuj kopie (Backup_1/2/3) podczas zakończenia pracy z aplikacją" (okno Administracji) TYLKO na jednym stanowisku. Najlepiej jeśli jest to stanowisko "najważniejsze" czyli takie, które jest najbliżej serwera (często zainstalowane na tym samym komputerze). Ważne: na tym stanowisku program SKP PRO musi być zawsze wyłączany jako ostatni i uruchamiany jako pierwszy. Na pozostałych stanowiskach, wspomniana wcześniej opcja powinna być WYŁączona. WAŻNE: na jednym stanowisku ta opcja MUSI być włączona (aby dokonywać bieżących kopii!!!).

7. FISVAKT: zalecamy WŁączyć opcję "podczas zamykania programu wykonuj kopie bezpieczeństwa bazy danych" (zakładka: Opcje programu). W wersji sieciowej proszę ustawić włączenie podobnie jak w przypadku SKP PRO (patrz porada 6).

8. SKP PRO: zalecamy WŁączyć opcję "automatyczne usuwanie spacji w numerze rejestracyjnym podczas rejestracji pojazdu do badania" (okno Administracji). Pozwala to na uniknięcie "podwójnego" dodawania do bazy tego samego pojazdu o dwóch "różnych" numerach. Np.: EL12345 nie jest dla systemu operacyjnego tym samym co EL 12345 (z wykorzystaniem odstępu-spacji po literach EL). Włączenie tej opcji pozwala na wpisywanie numeru rejestracyjnego w dotychczasowy sposób, czyli wg przyzwyczajeń użytkownika, ale w trakcie procesu rejestracji do badania każdy numer rejestracyjny będzie od tej pory "pozbawiany" nieznaczących znaków spacji. W ślad za  WŁączeniem tej opcji, zalecamy skorzystać z klawisza <Usuń spacje> i zatwierdzić tę czynność. Pozwoli to na uporządkowanie całej bazy pojazdów pod kątem jednolitego zapisu numerów rejestracyjnych.

9. SKP PRO: zalecamy WŁączyć opcję "automatycznie przedłużaj termin badania jeśli termin wypada w niedzielę" (okno Administracji). Pozwala to na uniknięcie odpowiedzialności karnej (sic!) przez diagnostę. Jest to wymóg art.57 par.4 kodeksu postępowania administracyjnego.

Do góry

Instalacja wersji sieciowej

WAŻNE: Do poprawnej pracy wymagana jest sieć 1Gbit (switch'e i karty sieciowe) z ustawionym we właściwościach kart sieciowych trybem: 1Gbit FullDuplex.

PRZED ROZPOCZĘCIEM AKTUALIZACJI
1. Wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych za pomocą aplikacji "Kopie bezpieczeństwa SKP".
2. BARDZO WAŻNE !!! W komputerze "głównym" należy włączyć opcję "wykonuj kopie (Backup_1/2/3) podczas zakończenia pracy oraz sprawdzaj integralność bazy danych na starcie" w Administracji. Opcja ta MUSI być WŁĄCZONA na jednym stanowisku (jeśli jeden z komputerów stanowi jednocześnie KLIENTA i SERWER, należy to ustawienie włączyć właśnie w tym komputerze). Na pozostałych "końcówkach" opcja ta powinna być WYŁĄCZONA na stałe, co spowoduje przyspieszenie startu aplikacji.
3. Zamknąć wszystkie aplikacje wchodzące w skład pakietu SKP PRO na wszystkich stanowiskach.
4. ANTYWIRUS/FIREWALL - w przypadku konfigurowania wersji sieciowej należy bezwzględnie pamiętać o wykonaniu odpowiednich wykluczeń komunikacji w oprogramowaniu antywirusowym oraz firewall. Dotyczy to zarówno komputera-SERWERA jak i komputera-KLIENTA. Bez odpowiedniej konfiguracji wykluczeń, praca z bazą danych może być NIEMOŻLIWA.

AKTUALIZACJA
1. Jako pierwszą należy przeprowadzić instalację plików KLIENTA na komputerze "głównym" (tym, który ma włączoną opcję "wykonuj kopie (Backup_1/2/3) podczas zakończenia pracy oraz sprawdzaj integralność bazy danych na starcie" w Administracji.
2. Po zainstalowaniu należy jednorazowo uruchomić kontrolnie aplikację. Pierwsze uruchomienie może trwać dłużej niż zwykle.
3. Jeśli uruchomienie się powiodło należy zainstalować aktualizację na pozostałych stanowiskach.

UWAGI:
Nie ma potrzeby instalowania każdorazowo plików SERWERA, chyba że dołączono do płyty dodatkową instrukcję w postaci opisu na kopercie. Należy instalować TYLKO pliki KLIENTA (są to pliki programu). SERWER jest instalowany jednokrotnie podczas pierwszej instalacji aplikacji.

================================================
INSTRUKCJA NOWEJ INSTALACJI
================================================

WAŻNE: NIE URUCHAMIAĆ PROGRAMU PRZED DOKONANIEM PONIŻSZEJ KONFIGURACJI.
CD-ROM zawiera plik z opisem instalacji wersji sieciowej "siec.txt" oraz dwa instalatory:
- SERWER - instalacja serwera bazy danych (bez plików klienta)
- KLIENT - instalacja na stanowiskach roboczych - jeśli SERWER jest jednocześnie KLIENTEM, należy wykonać obie instalacje

Instalacja: SERWER

Instalujemy jednokrotnie podczas PIERWSZEJ instalacji programu. Są tu przechowywane wszystkie dane: baza danych pojazdów i badań oraz wszystkie ustawienia konfiguracyjne.

Serwer nie wymaga instalacji BDE.
1. Uruchomić plik instalatora: "X:\serwer\setup.exe" (gdzie X = napęd CD-ROM w komputerze użytkownika).
2. Określić żądaną ścieżkę dla plików baz danych oraz plików konfiguracyjnych.
3. Zainstalować oprogramowanie.
4. Udostępnić katalog z bazą danych jako osobny udział z ustawionymi parametrami:
- Udostępniony jako: <NAZWA_UDZIAŁU> (lub po adresie IP serwera)
- Typ dostępu: PEŁNY

Instalacja: KLIENT

Instalujemy zawsze po otrzymaniu aktualizacji na wszystkich stanowiskach "klienckich" czyli na tych komputerach, na których wykonujemy badania.

1. Uruchomić plik instalatora: "X:\klient\setup.exe" (gdzie X = napęd CD-ROM w komputerze użytkownika).
2. Określić żądaną ścieżkę dla plików programu.
3. Zainstalować oprogramowanie.
4.
Skonfigurować ustawienia BDE wg opisu w punkcie niżej: Zakładanie ALIASU w BDE (Borland Database Engine) (tylko dla NOWYCH instalacji)

5. Po skonfigurowaniu BDE i uruchomieniu SKP PRO, odpalamy okno "Administracja" i ustawiamy:

6. Uruchamiamy program fakturujący FISVAKT i ustawiamy Opcje:

 • KLIENT/SERWER (komputer "główny")
  pkt.18 (zaawansowane kopiowanie bazy danych) -> WŁączony (proszę uzupełnić ścieżkę)
  pkt.19 wysyłaj zaszyfrowaną kopię bazy danych na serwer: ftp.stacja.com.pl -> WŁączony

 • KLIENT (wszystkie komputery pracujące tylko jako stanowiska klienckie)
  pkt.18 (zaawansowane kopiowanie bazy danych) -> W
  YŁączony
  pkt.19 wysyłaj zaszyfrowaną kopię bazy danych na serwer: ftp.stacja.com.pl -> WYŁączony

Do góry

Zakładanie ALIASU w BDE (Borland Database Engine)

Uruchomić administratora BDE - domyślne ścieżki: 

 • C:\Program Files\Borland\Common Files\BDE\Bdeadmin.exe
 • C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE\Bdeadmin.exe

Otworzyć zakładkę  BDE Administrator - Databases

Utworzenie ALIASU do bazy danych:
a) z menu Object wybrać polecenie New
b) zatwierdzić wybór opcji STANDARD dla wartości Database Driver Name
c) wpisać nazwę ALIASU w zależności od oprogramowania: 

Nazwa aplikacji Nazwa ALIASU
SKP PRO SKP 2002
autoVIN SKP 2002
Katalog SKP SKP 2002
fisVAKT dla SKP PRO SKP 2002
fisVAKT FISVAKT
AutoHandel AUTOHANDEL
AutoPARK AUTOPARK
MotoRENT MOTORENT
FilmARTS FILMARTS
 Warsztat WARSZTAT
Zlecenia MAINTAIN

np.: dla pakietu SKP PRO należy wpisać nazwę ALIASU : SKP 2002 (UWAGA NA SPACJĘ)

d) w prawej części okna, w linii PATH wpisać ścieżkę dostępu do plików bazy danych oraz plików konfiguracyjnych.
e) UWAGA WAŻNE! Jeżeli mamy konfigurację: wydzielony serwer plus iluś_tam klientów, wówczas dla każdego stanowiska, ścieżka ustawiona w linii PATH musi być identyczna.

DLA WERSJI 1-STANOWISKOWEJ:

NIe należy niczego ustawiać, program po pierwszym uruchomieniu wykona to automatycznie. Jeśli jednak z jakiegoś powodu tego nie wykona, wówczas należy skonfigurować samodzielnie. W linii PATH - NALEŻY kliknąć na końcu linii i wskazać folder docelowy. 
UWAGA: Określenie żądanego dysku lub nazwy serwera w linii PATH może być niemożliwe jeżeli dysk nie będzie udostępniony w trybie pełnym (zapis-odczyt).

DLA WERSJI SIECIOWEJ:

DLA KLIENTA składnia ścieżki dostępu jest następująca: 
"\\<NAZWA_SERWERA>\<NAZWA_UDZIAŁU>", np.: "\\Serwer\Serwer_dysk_C\BazySKP". 
W linii PATH - NIE NALEŻY wstawiać litery dysku ponieważ wówczas należy przestrzegać priorytetu uruchomienia sieci dla Serwera !!!
UWAGA: Określenie żądanego dysku lub nazwy serwera w linii PATH może być niemożliwe jeżeli dysk sieciowy nie będzie udostępniony w trybie pełnym (zapis-odczyt).

DLA KLIENTA BĘDĄCEGO RÓWNOCZEŚNIE SERWEREM składnia ścieżki dostępu jest następująca: 
"<LITERA_DYSKU>:\<SCIEZKA>", np.: "C:\SKP 2002".
W linii PATH powinna znaleźć się litera dysku i wskazanie na katalog z bazą danych.
Jeśli okazałoby się, że po zakończeniu konfiguracji i po uruchomieniu SKP PRO będzie zgłaszany błąd dostępu do pliku PDOXUSRS.LCK ("PDOXUSRS.LCK is controlled by another application"), wówczas tę ścieżkę należy zmodyfikować do postaci "\\<NAZWA_SERWERA>\<NAZWA_UDZIAŁU>" (jednakową dla wszystkich stanowisk).

Pozostałe ustawienia:
Type : STANDARD
Default Driver : PARADOX
Enable BCD : FALSE
e) zakończyć ustawianie aliasu wybierając z menu Object polecenie Apply i zatwierdzając zapamiętanie ustawień.

Wykonać konfigurację BDE wg opisu w sekcji poniżej.

Do góry

Ustawienia BDE (Borland Database Engine) - Configuration

BDE Administrator - Configuration (sekcja Databases p.wyżej)

WAŻNE - dla systemu Windows Vista/7 należy udostępnić do zapisu i odczytu katalog główny C:\, lub zmienić tę wartość na inny podkatalog, np. C:\TEMP (wcześniej go tworząc), lub wyłączyć w Panelu sterowania "Kontrolę konta użytkownika".

Ustawienia BDE : zakładka : Configuration
sekcja   : Drivers
grupa    : Native
podgrupa : PARADOX

***** !!! UWAGA NA TEN PARAMETR !!! ******
NETDIR ............... = C:\
VERSION .............. = (informacja - tego nie należy zmieniać)
TYPE ................. = (informacja - tego nie należy zmieniać)
LANGDRIVER ........... = 'ascii'ANSI
BLOCKSIZE ............ = 32768
FILL FACTOR .......... = 95
LEVEL ................ = 5
STRICTINTERTY ........ = TRUE

sekcja : System
grupa : INIT
AUTO ODBC ............ = FALSE
DATA REPOSITORY ...... = (niewypełnione)
DEFAULT DRIVER ....... = PARADOX
LANGDRIVER ........... = 'ascii'ANSI
LOCAL SHARE .......... = FALSE
LOW MEMORY USAGE LIMIT = 32
MAXBUFSIZE ........... = 2048
MAXFILEHANDLES ....... = 48
MEMSIZE .............. = 16
MINBUFSIZE ........... = 128
MTS POOLING .......... = FALSE
SHAREDMEMLOCATION .... = (niewypełnione)
SHAREDMEMSIZE ........ = 2048
SQLQRYMODE ........... = (niewypełnione)
SYSFLAGS ............. = 0

sekcja : System
grupa : Formats
podgrupa : Date
FOURDIGITYEAR ........ = FALSE
LEADINGZEROD ......... = FALSE
LEADINGZEROM ......... = FALSE
MODE ................. = 0
SEPARATOR ............ = /
YEARBIASED ........... = TRUE

podgrupa : Time
AMSTRING ............. = AM
MILSECONDS ........... = FALSE
PMSTRING ............. = PM
SECONDS .............. = TRUE
TWELVEHOUR ........... = TRUE

podgrupa : Number
DECIMALDIGITS ........ = 2
DECIMALSEPARATOR ..... = ,(przecinek)
LEADINGZERON ......... = TRUE
THOUSANDSEPARATOR .... = .(kropka)

MOŻLIWE PROBLEMY:
1) Jeśli dysk serwera posiada atrybut "tylko do odczytu" - działanie programu będzie niemożliwe. Należy wówczas wyodrębnić dla baz danych partycję (lub udostępnić katalog z bazą danych), na której będzie można dokonywać zapisu i odczytu plików bazy i konfiguracyjnych.

2) Dla poprawności działania aplikacji niezbędne jest włączenie pamięci wirtualnej (domyślnie jest zawsze włączona). Wyłączenie pamięci może uniemożliwić jakiekolwiek działanie na bazie danych.

3) Jeśli serwerem jest jednostka komputerowa pełniąca również rolę Klienta, wówczas ścieżkę do Aliasu należy ustawić w sposób: 
"X:\<NAZWA_KATALOGU>", 
natomiast na jednostce która korzysta z innego komputera jako serwera, ścieżka ta powinna wyglądać: 
"\\<NAZWA_SERWERA>\<NAZWA_UDZIAŁU>".

4) Jeśli w sieci komputerowej mamy różne systemy operacyjne, może zaistnieć konieczność mapowania dysku sieciowego. Należy wówczas przestrzegać zasady: wszystkie ścieżki we wszystkicj stacjach roboczych MUSZĄ być IDENTYCZNE (np. jeśli zmapujemy katalog z bazą danych C:\SKP 2002 jako dysk Z:\, wówczas na wszystkich stanowiskach musi to wyglądać identycznie). Może również zajść potrzeba ustawienia parametru NETDIR (p.opis wyżej) w BDE na wartość Z:\. To również należy wykonać na wszystkich stanowiskach. Nie przestrzeganie tego będzie powodowało błędu pliku PDOXUSRS.LCK.

5) Dla systemów operacyjnych od Windows 7 wzwyż, wszystkie ikony skrótów do poszczególnych aplikacji pakietu należy ustawić do uruchamiania w trybie administratora (proszę wybrać we właściwościach skrótu zakładkę zawierającą polecenie "uruchamiaj zawsze jako administrator" dla wszystkich użytkowników i zaznaczyć to pole). Bez tego ustawienia uruchomienie motoru bazy danych może być niemożliwe, a co za tym idzie uruchomienie żądanego programu będzie niemożliwe.
Dotyczy plików (lub skrótów):
skp2009.exe
vakt.exe
raportSKP.exe
autovin.exe
katalogSKP.exe

6) Powinny być widoczne rozszerzenia nazw plików w systemie operacyjnym (Eksplorator Windows > Menu > Opcje folderów > Widok - należy wyczyścić pole "Ukryj rozszerzenia znanych typów plików").

Do góry

Ustawienia BDE dla systemu Microsoft® Windows® VISTA® lub Windows® 7

Systemy operacyjne Vista lub Windows7 wymagają do poprawnej pracy ustawień praw dla obsługującego na poziomie Administratora. Z tego powodu praca na systemach operacyjnych w wersjach HOME może być niemożliwa. Ustawienie pełnego dostępu musi bezwzględnie odnosić się do katalogów:

 • programu SKP PRO: C:\SKP 2002 (lub innego, jeśli pakiet NIE jest zainstalowany w katalogu domyślnym)

 • obsługi BDE (Borland Database Engine), możliwe są dwie różne lokalizacje: "C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE" lub "C:\Program Files\Borland\Common Files\BDE"

 • w wersji sieciowej konieczne jest ustawienie pełnego dostępu do katalogu zawierającego bazę danych i ustawienia konfiguracyjne

W każdym przypadku może okazać się konieczne odpowiednie ustawienie wyjątków w programach typu firewall i antywirus w komputerze użytkownika

Do góry

Pojawienie się komunikatu: "Corrupt table: index header file: C:\nazwa_folderu\nazwa_pliku.db" lub zatrzymanie się podczas przepisywania danych na starcie SKP PRO

Pojawienie się tego komunikatu świadczy o uszkodzeniu pliku bazy danych wskazanego w komunikacie. Przyczyną pojawienia się tego komunikatu jest w 99% przypadków zakłócenie w zasilaniu komputera, np. w wyniku przepięcia w sieci, nagłego zaniku zasilania (także po tzw. "twardym resecie" komputera). Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż nawet stosowanie urządzeń do podtrzymania zasilania (tzw. UPS-ów) może nie zabezpieczyć przed tego typu konsekwencjami awarii zasilania. A to dlatego, że ich sprawność po upływie 2-3 lat zostaje ograniczona. Tego typu awaria może być również  spowodowana uszkodzeniem wewnętrznego zasilacza komputera.
W celu naprawy uszkodzonego pliku należy wykonać następujące czynności:
1) zapamiętać nazwę i położenie pliku wskazanego w komunikacie
2) uruchomić program naprawczy: START > Programy > SKP PRO > Utils > Index Header Rebuild (dotyczy Użytkowników programu SKP PRO) lub pobrać go stąd: program_naprawczy.exe i uruchomic paradox.exe (dla pozostałych Użytkowników)
3) w oknie programu naprawczego nacisnąć klawisz <Otwórz> i wskazać nazwę uszkodzonego pliku wskazanego w komunikacie błędu, a następnie zatwierdzić wybór klawiszem <OK>
4) po poprawnym określeniu pliku, jego pełna ścieżka widoczna w linii "Lokalizacja pliku" musi być zgodna z pkt.1. Pola: "Wybierz alias.." i "..a następnie plik" pozostają puste.
5) nacisnąć klawisz <Weryfikacja> (paski postępu: Nagłówek i Dane powinny zadziałać do końca)
6) nacisnąć klawisz <Przebudowa> (powinien zadziałać pasek postępu: Przebudowa)
7) po naprawieniu pliku powinien pojawić się komunikat: "Rebuild was successful"  lub "Przebudowa zakończona sukcesem"

Do góry

Problem w trakcie zapisu zmiany płatności w programie fakturującym

Zawieszanie się programu w momencie zmiany statusu płatności świadczy o uszkodzeniu pliku(-ów) bazy danych programu fakturującego. 
W celu naprawy uszkodzonego pliku(-ów) należy wykonać następujące czynności:
1) uruchomić program naprawczy: START > Programy > SKP PRO > Utils > Index Header Rebuild (dotyczy Użytkowników programu SKP PRO) lub pobrać go stąd: program_naprawczy.exe i uruchomic paradox.exe (dla pozostałych Użytkowników)
2) w oknie programu naprawczego nacisnąć klawisz <Otwórz> i wskazać nazwę uszkodzonego pliku: C:\SKP 2002\Bazy\dokument.db i/lub C:\SKP 2002\Bazy\sprzedaz.db (dla wersji sieciowych będzie to
ścieżka do aliasu SKP 2002: ALIAS\Bazy\dokument.db i/lub ALIAS\Bazy\sprzedaz.db, gdzie ALIAS oznacza ścieżkę do plików bazy danych określoną w administracji BDE)
3) po wybraniu pliku nacisnąć klawisz <Weryfikacja> (paski postępu: Nagłówek i Dane powinny zadziałać do końca)
6) nacisnąć klawisz <Przebudowa> (powinien zadziałać pasek postępu: Przebudowa)
7) po naprawieniu pliku powinien pojawić się komunikat: "Rebuild was successful"  lub "Przebudowa zakończona sukcesem"
8) operację wykonać dla obydwu plików: dokument.db i sprzedaz.db

Do góry

W trakcie generowania pliku *.XML pojawia się komunikat o błędzie - brak numeru diagnosty w badaniu nr...

W Administracji SKP PRO w pkt.V konieczne jest podanie pełnego numeru uprawnień diagnosty (z zezwolenia)

Do góry

Wykropkowane miejsca na zaświadczeniu (str.2) o przeprowadzonym badaniu technicznym wychodzą poza obszar ramki

W Administracji SKP PRO pkt.41 proszę ustawić wielkość czcionki na 8 lub 7 (w zależności od rodzaju drukarki)

Do góry

Komunikat: "UWAGA! Błędne ustawienie daty systemowej!"

1. Wyłączyć SKP PRO
2. Uruchomić plik skp_datapliku.reg (domyślnie: C:\SKP 2002\data_pliku.reg)
3. Zatwierdzić dodanie informacji do rejestru systemowego.
Na koniec powinien pojawić się komunikat: "Informacja ... została poprawnie wprowadzona do rejestru".

Do góry

Komunikat: "Uwaga! Uruchomiono starszą wersje aplikacji niż uruchamiana wcześniej. Może to skutkować utratą funkcjonalności programu i/lub niektórych danych."

Wykonać aktualizację programu z najaktualniejszego źródła:
- bezpośrednio z internetu
- przez Administrację SKP PRO pkt.59 klawisz "Sprawdź dostępność aktualizacji"
- z ostatniej płyty CD-ROM

Do góry

Po zatwierdzeniu dokumentu (paragonu / faktury / badania) w Rejestrze nie widać ostatniego zapisu

UWAGA: uszkodzona baza danych
1. Dla SKP PRO: uruchomić klawiszem funkcję "Weryfikacja i przebudowa" w Administracji;
2. Dla FISVAKT: uruchomić klawiszem funkcję "Weryfikacja i przebudowa" w zakładce "Opcje";
(jeśli w Opcjach programu FISVAKT nie ma takiego klawisza - należy zacząć od aktualizacji z ostatniej płyty CD).

Do góry

SMS - nie zapamiętuje treści SMS-a

- brak uprawnień użytkownika do pełnego dostępu do rejestru systemowego (może również w tym przypadku pomóc porada z pkt.2 powyżej)

Do góry

MAIL - nie można wysłać mail'a testowego lub z zaproszeniem

- zła konfiguracja pkt.X INTERNET I MAIL w Administracji SKP PRO;
- na serwerze smtp założona blokada na seryjne wysyłanie maili. Należy skontaktować się z dostawcą usługi z prośbą o zdjęcie blokady;

Do góry

SKP PRO - archiwizacja danych po zamknięciu stacji plus ustawienie trybu ARCHIWUM po zakończeniu działalności

Termin działania programu SKP PRO jest regulowany kodem aktywacyjnym. Po jego wygaśnięciu, stacja musi mieć możliwość dostępu do rejestru badań. W tym celu, należy zmodyfikować uruchamianie programu SKP PRO zmieniając właściwości skrótu do programu poprzez dodanie parametru "archiwum".
Procedura:
- kliknąć prawym klawiszem myszki na ikonie programu SKP PRO na Pulpicie Windows
- z menu kontekstowego wybrać polecenie "Właściwości"
- w polu "Element docelowy" do istniejącego polecenia (domyślnie: C:\SKP 2002\skp2009.exe), dodać parametr (słowo): "archiwum". Dla ścieżki domyślnej polecenie powinno wyglądać tak:
                            "C:\SKP 2002\skp2009.exe" archiwum (zwracamy uwagę na cudzysłów określający ścieżkę)
- po zatwierdzeniu zmiany klawiszem <OK>, tryb archiwum jest ustawiony
UWAGA: w wersji sieciowej, należy w pierwszej kolejności przenieść pliki serwera (bazę danych) do folderu lokalnego (domyślnie: "C:\SKP 2002") i dopiero ustawić właściwości skrótu. Tryb ARCHIWUM nie działa w wersji sieciowej!

Archiwizacja danych składa się z dwóch etapów:

ETAP I - stworzenie kopii bezpieczeństwa programem "SKP Kopie bezpieczeństwa" i przekazanie pliku *.zip np. na pendrive lub CDR
1) uruchomić "SKP Kopie bezpieczeństwa" z Pulpitu Windows lub z menu START > SKP PRO > SKP Kopie bezpieczeństwa
2) nacisnąć klawisz "START"
3) wskazać folder docelowy i zatwierdzić

ETAP II - wygenerowanie raportu badań dla każdego rocznika w pliku PDF
1) SKP PRO > Administracja:
- wyłączyć
podgląd wydruku (pkt.38)
- wyłączyć blokadę zapisu do plików PDF (pkt.34c)
2) SKP PRO > dawno temu
3) wybrać bieżący rocznik i zakres dat od 01 stycznia do 31 grudnia i nacisnąć START
4) nacisnąć klawisz "Druk rejestru":
- na pytanie "Czy użyć nowego wzoru rejestru?" odpowiadamy TAK
- na pytanie "Czy rozpocząć drukowanie WYCIĄGU Z REJESTRU BADAŃ?" odpowiadamy NIE
- na pytanie "Czy zapisać WYCIĄG Z REJESTRU BADAŃ do pliku PDF?" odpowiadamy TAK
- na pytanie "Czy wygenerować Rejestr korekt?" odpowiadamy TAK
- na pytanie "Czy rozpocząć drukowanie WYCIĄGU Z REJESTRU KOREKT?" odpowiadamy NIE
5) następnie wybrać rocznik wstecz (zakres dat powinien automatycznie ustawić się na zakres 01.01-31.12), nacisnąć START i powtórzyć operację z pkt.4
6) pliki PDF są dostępne w podfolderze "PlikiPDF" w folderze głównym SKP PRO (skrót do niego powinien być dostępny na Pulpicie Windows jako "PlikiPDF")
7) odpowiednie pliki PDF skopiować na pendrive lub CDR i przekazać do starostwa

Do góry