Ośrodki szkolenia diagnostów

  Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o. o.
91-120 Łódź ul. Aleksandrowska 2/8
Kierownik Jarosław Kęsicki tel.(0-42) 613-89-99, 0 501 083 533 w godz. 7,30 - 15,30
Informacje szczegółowe: Eleonora Dobrowolska (0-42) 613 - 89-11
Email: pzmozdg@pzmot-lodz.com.pl        www.pzmot-lodz.com.pl

  Zakład Doskonalenia Zawodowego
02-495 Warszawa ul. Podwale 13
Kierownik Andrzej Bień tel. (0-22) 662-66-31 w godz. 9-17
www.zdz.edu.pl
  Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT
43-300 Bielsko-Biała ul. 3 Maja 10
Dyrektor mgr inż. Stanisław Królikowski
tel. (0-33) 822-89-66

  Centrum Kształcenia Praktycznego w Sieradzu
98-200 Sieradz ul. Leszka Czarnego 2
tel./fax 043 8224024
e-mail: ckp_sieradz@oswiata.org.pl           www.ckpsieradz.com

  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji - Oddział Rzeszów
35-069 Rzeszów, ul. Kopernika 1
tel./ fax. 852-05-57, centr. 862-13-91    tel. 0-604060-577
  Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Krośnie
SITK RP Oddział Krosno
38-400 Krosno ul. Lewakowskiego 11 pok. 202 II piętro
tel/fax: (13)432-30-12   tel. kom. (0)695-626-810   tel. kom. (0)601-615-754
e-mail: krosno@sitk.org.pl        www.sitk-krosno.xq.pl