Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów - Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy

Bełchatów
ul. Pabianicka 26
 
Email
tel: 44-632 18 51,  44-632 25 02
fax: 44-632 18 51

Stacja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 20, sobota 8 - 14               

Stacja wykonuje badania w zakresie (rodzaje pojazdów):
A B T
Stacja wykonuje badania w zakresie (rodzaje badań):
c d e f h
Stacje kontroli pojazdów
Objaśnienia:
 • A - motocykle i motorowery
 • B - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów
 • C - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t lub
 • CC - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t
 • D - autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t
 • T - ciągniki rolnicze
 • E - przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których jest upoważniona stacja kontroli pojazdów
 • a - autobusów, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,
 • c - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
 • d - pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,
 • e - pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,
 • f - pojazdu marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi,
 • h - umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu.