ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 24 października 2005 r.

w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep2)

Dz. U. nr 238 poz. 2010


Załącznik nr 9

WYKAZ WYMAGAŃ W PRZYPADKU HOMOLOGACJI TYPU, PRZEDMIOTU WYPOSAŻENIA LUB CZĘŚCI POJAZDU

    § 1. Wykaz wymagań szczegółowych w przypadku homologacji przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu (według dyrektyw WE):

Lp.

Nr dyrektywy(*)

Zagadnienia

1

70/157/EWG

Homologacja WE typu w odniesieniu do poziomu hałasu pojazdu samochodowego - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu pojazdu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu pojazdu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Homologacja WE typu układu wydechowego (część) - załącznik II do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu części - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu części - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 3 do załącznika U do dyrektywy
Kontrola zgodności produkcji - załącznik III do dyrektywy
Charakterystyka toru badawczego - załącznik IV do dyrektywy

2

70/220/EWG

Zakres, definicje, zastosowanie, wymagania i badania, homologacja typu, kontrola zgodności produkcji, pokładowe systemy diagnostyczne - załącznik I do dyrektywy
Weryfikacja zgodności produkcji z wymogami (pierwsza metoda statystyczna) - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Weryfikacja zgodności produkcji z wymogami (druga metoda statystyczna) - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Kontrola zgodności z wymogami pojazdów użytkowanych - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy
Statystyczna metoda badania zgodności z wymogami pojazdów użytkowanych - dodatek 4 do załącznika I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - załącznik II do dyrektywy
Warunki badania - dodatek do załącznika II do dyrektywy
Badanie typu I (przeciętna wielkość emisji zanieczyszczeń z rury wydechowej po uruchomieniu zimnego silnika) - załącznik III do dyrektywy
Cykl pracy stosowany do badania typu I - dodatek 1 do załącznika III do dyrektywy
Hamownia podwoziowa - dodatek 2 do załącznika III do dyrektywy
Metoda pomiarowa symulacji drogi na hamowni podwoziowej - dodatek 3 do załącznika III do dyrektywy
Sprawdzenie bezwładności innych niż mechaniczne - dodatek 4 do załącznika III do dyrektywy
Opis układów diagnostycznych emisji zanieczyszczeń z rury wydechowej - dodatek 5 do załącznika III do dyrektywy
Metoda kalibracji sprzętu - dodatek 6 do załącznika III do dyrektywy
Sprawdzenie całego układu - dodatek 7 do załącznika III do dyrektywy
Obliczanie wielkości emisji zanieczyszczeń - dodatek 8 do załącznika III do dyrektywy
Badanie typu II (badanie wielkości emisji tlenku węgla na biegu jałowym) - załącznik IV do dyrektywy
Badanie typu III (sprawdzające wielkość emisji gazów ze skrzyni korbowej) - załącznik V do dyrektywy
Badanie typu IV (określenie wielkości emisji par pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym) - załącznik VI do dyrektywy
Kalibracja częstotliwości i metod - dodatek 1 do załącznika VI do dyrektywy
Profil dobowy temperatury otoczenia w badaniu dobowym wielkości emisji - dodatek 2 do załącznika VI do dyrektywy
Badanie typu V (badanie zużycia się sprawdzające trwałość urządzeń kontroli zanieczyszczeń) - załącznik VIII do dyrektywy
Badanie typu VI (sprawdzające średnią wielkość emisji tlenku węgla i węglowodorów z rury wydechowej w niskiej temperaturze otoczenia po rozruchu zimnego silnika) - załącznik VII do dyrektywy
Charakterystyka płynnych paliw wzorcowych - załącznik IX do dyrektywy
Charakterystyka gazowych paliw wzorcowych - załącznik IXa do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - załącznik X do dyrektywy
Pokładowe systemy diagnostyczne - załącznik XI do dyrektywy
Aspekty funkcjonalne pokładowych systemów diagnostycznych - dodatek 1 do załącznika XI do dyrektywy
Podstawowe charakterystyki rodziny pojazdów - dodatek 2 do załącznika XI do dyrektywy
Emisja zanieczyszczeń z pojazdów zasilanych LPG lub CNG - załącznik XII do dyrektywy
Zamienne reaktory katalityczne - załącznik XIII do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu części - dodatek 1 do załącznika XIII do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu części - dodatek 2 do załącznika XIII do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 3 do załącznika XIII do dyrektywy

3

70/221/EWG

Zbiorniki paliwa ciekłego - załącznik I do dyrektywy
Badanie odporności na ogień - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Rozmiary i dane techniczne cegieł ogniotrwałych - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 4 do załącznika I do dyrektywy
Tylne urządzenia zabezpieczające (zakres, definicje, charakterystyki, badania, kontrola zgodności produkcji, wzory dokumentów) - załącznik II do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu (pojazd) - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu (część) - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji (pojazd) - dodatek 3 do załącznika II do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji (część) - dodatek 4 do załącznika II do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne - dodatek 5 do załącznika II do dyrektywy

4

70/222/EWG

Miejsce na tylną tablicę rejestracyjną - załącznik do dyrektywy

5

70/311/EWG

Układy kierownicze (zakres, definicje, zastosowanie, wymagania i badania, kontrola zgodności produkcji, wzory dokumentów) - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu części - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu części - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Skuteczność hamulców - załącznik II do dyrektywy
Wymagania dodatkowe dla pojazdów wyposażonych w układ ASE - załącznik III do dyrektywy
Wymagania dodatkowe dla przyczep wyposażonych w hydraulicznie sterowany układ kierowniczy - załącznik IV do dyrektywy

6

70/387/EWG

Zamki i zawiasy drzwi (zakres, definicje, zastosowanie, wymagania i badania, kontrola zgodności produkcji, wzory dokumentów) - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu części - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu części - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Wymagania dotyczące konstrukcji i montażu oraz badania wytrzymałościowe - załącznik II do dyrektywy
Wymagania dotyczące dostępu do drzwi kierowcy - załącznik III do dyrektywy

7

70/388/EWG

Dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze (homologacja, wymagania, badania) - załącznik I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - załącznik II do dyrektywy

8

71/320/EWG

Definicje, wymagania dotyczące konstrukcji i instalacji, udzielenie homologacji typu WE, kontrola zgodności produkcji - załącznik I do dyrektywy
Badania hamowania i osiągi układu hamulcowego - załącznik II do dyrektywy
Rozdział siły hamowania między osie pojazdu - dodatek do załącznika II do dyrektywy
Metoda pomiaru czasu reakcji dla pojazdów z pneumatycznymi nadciśnieniowymi układami hamulcowymi - załącznik III do dyrektywy
Przykład symulatora - dodatek do załącznika III do dyrektywy
Zbiorniki energii i źródła energii - załącznik IV do dyrektywy
A: Pneumatyczne nadciśnieniowe układy hamulcowe
B: Podciśnieniowe układy hamulcowe
C: Hydrauliczne układy hamulcowe z magazynowaniem energii
Hamulce sprężynowe - załącznik V do dyrektywy
Hamulce postojowe działające na zasadzie mechanicznej blokady cylindrów hamulcowych (siłowniki blokujące) - załącznik VI do dyrektywy
Przypadki, w których nie należy przeprowadzać badań typu I i/lub II (lub IIA) lub typu III - załącznik VII do dyrektywy
Metody alternatywne dla badań typu I i typu III hamulców przyczep - dodatek 1 do załącznika VII do dyrektywy
Wzór sprawozdania z badania osi wzorcowej - dodatek 2 do załącznika VII do dyrektywy
Warunki badania pojazdów wyposażonych w bezwładnościowe (najazdowe) układy hamulcowe - załącznik VIII do dyrektywy
Wykresy poglądowe - dodatek 1 do załącznika VIII do dyrektywy
Wzór sprawozdania z badania urządzenia sterującego - dodatek 2 do załącznika VIII do dyrektywy
Wzór sprawozdania z badania hamulca - dodatek 3 do załącznika VIII do dyrektywy
Wzór sprawozdania z badania zgodności urządzenia sterującego, układu przenoszenia i hamulców - dodatek 4 do załącznika VIII do dyrektywy
Dokumentacja homologacji WE typu - załącznik IX do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 1 do załącznika IX do dyrektywy
Wzór sprawozdania z badania - dodatek 2 do załącznika IX do dyrektywy
Wykaz danych pojazdu do celu homologacji WE zgodnie z załącznikiem XV - dodatek 1 do załącznika IX do dyrektywy
Warunki badań pojazdów wyposażonych w układy przeciwblokujące - załącznik X do dyrektywy
Symbole i definicje - dodatek 1 do załącznika X do dyrektywy
Wykorzystanie przyczepności - dodatek 2 do załącznika X do dyrektywy
Osiągi na powierzchniach o zróżnicowanej przyczepności - dodatek 3 do załącznika X do dyrektywy
Metoda doboru powierzchni o małej przyczepności - dodatek 4 do załącznika X do dyrektywy
Warunki badań przyczep z elektrycznymi układami hamulcowymi - załącznik XI do dyrektywy
Wykres zgodności - dodatek 1 do załącznika XI do dyrektywy
Metoda badania okładzin hamulcowych przy pomocy dynamometru bezwładnościowego - załącznik XII do dyrektywy
Badanie hamowania i zbaczania z kierunku pojazdów z kołami/oponami zapasowymi do czasowego zastosowania - załącznik XIII do dyrektywy
Alternatywna metoda badania układów przeciwblokujących przyczepy - załącznik XIV do dyrektywy
Wzór sprawozdania z homologacji WE układu przeciwblokującego przyczepy - dodatek 1 do załącznika XIV do dyrektywy
Symbole i definicje - dodatek 2 do załącznika XIV do dyrektywy
Homologacja WE typu wymiennych okładzin hamulcowych jako części - załącznik XV do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne - dodatek 1 do załącznika XV do dyrektywy
Wymagania dotyczące zespołów wymiennych okładzin hamulcowych dla pojazdów kategorii M1, M2 i N1 - dodatek 2 do załącznika XV do dyrektywy
Wymagania dotyczące zespołów wymiennych okładzin hamulcowych dla pojazdów kategorii O1 i O2 - dodatek 3 do załącznika XV do dyrektywy
Określenie charakterystyki ciernej poprzez badanie na stanowisku pomiarowym - dodatek 4 do załącznika XV do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu (części) - załącznik XVI do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu dla wymiennych okładzin hamulcowych - załącznik XVII do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu (pojazdy) - załącznik XVIII do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu (przyczepy) - załącznik XIX do dyrektywy

9

72/245/EWG

Wymagania dla pojazdów i podzespołów elektrycznych/elektronicznych instalowanych w pojazdach - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu pojazdu dotyczący kompatybilności elektromagnetycznej - załącznik IIA do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu podzespołu elektrycznego/elektronicznego dotyczący kompatybilności elektromagnetycznej - załącznik IIB do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu pojazdu - załącznik IIIA do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu podzespołu elektrycznego/elektronicznego - załącznik IIIB do dyrektywy
Metoda pomiaru wypromieniowanej szerokopasmowej emisji elektromagnetycznej z pojazdów - załącznik IV do dyrektywy
Metoda pomiaru wypromieniowanej wąskopasmowej emisji elektromagnetycznej z pojazdów - załącznik V do dyrektywy
Metoda badania odporności pojazdów na promieniowanie elektromagnetyczne - załącznik VI do dyrektywy
Metoda pomiaru wypromieniowanej szerokopasmowej emisji elektromagnetycznej przez podzespoły elektryczne/elektroniczne - załącznik VII do dyrektywy
Metoda pomiaru wypromieniowanej wąskopasmowej emisji elektromagnetycznej przez podzespoły elektryczne/elektroniczne - załącznik VIII do dyrektywy
Metody badania odporności podzespołów elektrycznych/elektronicznych na promieniowanie elektromagnetyczne - załącznik IX do dyrektywy

10

72/306/EWG

Definicje, homologacja typu WE, symbol skorygowanego współczynnika pochłaniania, charakterystyki i badania, zmiany typu, kontrola zgodności produkcji - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Przykład wykresu symbolu skorygowanej wartości współczynnika pochłaniania - załącznik II do dyrektywy
Badanie przy stałych prędkościach obrotowych i przy maksymalnym obciążeniu - załącznik III do dyrektywy
Badania przy swobodnym przyspieszaniu - załącznik IV do dyrektywy
Charakterystyki paliw wzorcowych - załącznik V do dyrektywy
Wartości dopuszczalne stosowane podczas badań przy stałych prędkościach - załącznik VI do dyrektywy
Charakterystyka dymomierza - załącznik VII do dyrektywy
Posługiwanie się dymomierzem - załącznik VIII do dyrektywy

11

74/60/EWG

Zakres, definicje, homologacja typu pojazdu, charakterystyki, kontrola zgodności produkcji - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Położenie cylindrycznego pręta badawczego w otworze dachu oraz otworach okiennych - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy
Symbol wyłącznika obsługiwanego przez kierowcę - dodatek 4 do załącznika I do dyrektywy
Określanie strefy uderzenia głową - załącznik II do dyrektywy
Metoda badania materiałów rozpraszających energię - załącznik III do dyrektywy
Metoda wyznaczania punktu H i rzeczywistego kąta nachylenia oparcia siedzenia oraz sprawdzanie położenia punktów R oraz H względem siebie i stosunku między konstrukcyjnym kątem nachylenia oparcia siedzenia i rzeczywistym kątem nachylenia oparcia siedzenia - załącznik IV do dyrektywy
Części trójwymiarowego manekina oraz wymiary i masa manekina - dodatek do załącznika IV do dyrektywy
Metoda pomiaru wystających części zewnętrznych - załącznik V do dyrektywy
Przyrząd do pomiaru wystających części zewnętrznych - dodatek do załącznika V do dyrektywy
Przyrząd i metoda stosowania ppkt. 5.2.1 załącznika I - załącznik VI do dyrektywy

12

74/61/EWG

Przepisy dotyczące homologacji WE typu - załącznik I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzory opisów technicznych - załącznik II do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu pojazdu - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu imobilizera - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu samochodowego systemu alarmowego - dodatek 3 do załącznika II do dyrektywy
Wzory świadectw homologacji WE typu - załącznik III do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu pojazdu - dodatek 1 do załącznika III do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu imobilizera - dodatek 2 do załącznika III do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu systemu alarmów samochodowych - dodatek 3 do załącznika III do dyrektywy
Zakres, definicje i wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed użyciem przez osoby niepowołane - załącznik IV do dyrektywy
Badanie zużycia urządzeń zabezpieczających przed użyciem przez osoby niepowołane oddziaływujących na układ kierowniczy - dodatek 1 do załącznika IV do dyrektywy
Badanie zużycia urządzeń zabezpieczających przed użyciem przez osoby niepowołane oddziaływujących na układ kierowniczy za pomocą ogranicznika momentu - dodatek 2 do załącznika IV do dyrektywy
Zakres, definicje i wymagania dotyczące imobilizerów - załącznik V do dyrektywy
Wzór świadectwa instalacji - dodatek 1 do załącznika V do dyrektywy
Zakres, definicje i wymagania dotyczące systemów alarmów samochodowych - załącznik V do dyrektywy
Wzór świadectwa instalacji - dodatek 1 do załącznika V do dyrektywy
Badanie systemów bezpieczeństwa w przestrzeni pasażerskiej - dodatek 2 do załącznika V do dyrektywy
Wymagania dotyczące przełączników mechanicznych - dodatek 3 do załącznika V do dyrektywy
Zalecenia techniczne dotyczące dźwiękowych urządzeń alarmowych - dodatek 4 do załącznika V do dyrektywy

13

74/297/EWG

Definicje, wniosek o udzielenie homologacji WE typu, homologacja typu, charakterystyki, badania, kontrola zgodności produkcji - załącznik I do dyrektywy
Badanie czołowego uderzenia w przeszkodę - załącznik II do dyrektywy

14

74/408/EWG

Homologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu pojazdu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu pojazdu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu części - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu części - dodatek 4 do załącznika I do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne - dodatek 5 do załącznika I do dyrektywy
Zakres, definicje oraz wymagania w odniesieniu do pojazdów z kategorii M1 - załącznik II do dyrektywy
Badania oraz instrukcje użytkowania - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy
Badanie rozpraszania energii - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy
Metody badania punktów mocowania siedzeń - dodatek 3 do załącznika II do dyrektywy
Zakres, definicje, wymagania dotyczące niektórych pojazdów z kategorii M2 i M3 - załącznik III do dyrektywy
Metody badań siedzeń i/lub punktów mocowania - dodatek 1 do załącznika III do dyrektywy
Metody badań punktów mocowania w pojeździe - dodatek 2 do załącznika III do dyrektywy
Pomiary - dodatek 3 do załącznika III do dyrektywy
Ustalanie kryteriów akceptacji - dodatek 4 do załącznika III do dyrektywy
Wymagania dotyczące badań statycznych - dodatek 5 do załącznika III do dyrektywy
Wymagania dotyczące pochłaniania energii - dodatek 6 do załącznika III do dyrektywy
Ogólne warunki techniczne dla pojazdów nieobjętych załącznikami II i III - załącznik IV do dyrektywy

15

74/483/EWG

Definicje ogólne, wnioski o homologacje typu, charakterystyki ogólne i szczegółowe, kontrola zgodności produkcji - załącznik I do dyrektywy
Metody określania wymiarów części wystających oraz szczelin - załącznik II do dyrektywy
Załącznik do świadectwa homologacji WE typu w odniesieniu do wystających elementów zewnętrznych w pojazdach silnikowych - załącznik III do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu części - załącznik IV do dyrektywy

16

75/443/EWG

Bieg wsteczny - załącznik I do dyrektywy
Prędkościomierz - załącznik II do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu pojazdu - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu pojazdu - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy

17

76/114/EWG

Wymagania dotyczące tabliczek znamionowych i oznakowania identyfikacyjnego, procedury i wzory dokumentów - załącznik I do dyrektywy

18

76/115/EWG

Definicje, homologacja WE typu, udzielenie homologacji WE typu, charakterystyki, badania, kontrola zgodności produkcji, instrukcje - załącznik I do dyrektywy
Minimalna liczba punktów mocowania - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Położenie dolnych punktów mocowania, wymagania dotyczące kątów - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 4 do załącznika I do dyrektywy
Położenie skutecznych punktów mocowania pasów bezpieczeństwa - załącznik II do dyrektywy
Zaczep pociągowy - załącznik III do dyrektywy

19

76/756/EWG

Homologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Wymagania - załącznik II do dyrektywy

20

76/757/EWG

Homologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy
Zakres i wymagania - załącznik II do dyrektywy

21

76/758/EWG

Homologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy
Zakres i wymagania dla świateł obrysowych, przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych) i świateł stopu - załącznik II do dyrektywy
Zakres i wymagania dla świateł dziennych - załącznik III do dyrektywy
Zakres i wymagania dla bocznych świateł obrysowych - załącznik IV do dyrektywy

22

76/759/EWG

Homologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy
Wymagania - załącznik II do dyrektywy

23

76/760/EWG

Homologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy
Zakres i wymagania - załącznik II do dyrektywy

24

76/761 /EWG

Homologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu (reflektory) - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu (źródła światła) - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji (reflektory) - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji (źródła światła) - dodatek 4 do załącznika I do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 5 do załącznika I do dyrektywy
Zakres i wymagania dla reflektorów wyposażonych w żarówki kategorii R2 i/lub HS1 - załącznik II do dyrektywy
Zakres i wymagania dla reflektorów z nierozbieralnym elementem optycznym - załącznik III do dyrektywy
Zakres i wymagania dla reflektorów wyposażonych w żarówki halogenowe kategorii H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 i/lub H8 - załącznik IV do dyrektywy
Zakres i wymagania dla reflektorów wyposażonych w żarówki halogenowe kategorii H4 - załącznik V do dyrektywy
Zakres i wymagania dla reflektorów halogenowych typu "sealed beam" - załącznik VI do dyrektywy
Zakres i wymagania dla żarówek stosowanych w homologowanych zespołach świateł - załącznik VII do dyrektywy
Zakres i wymagania dla reflektorów wyposażonych w wyładowcze źródła światła - załącznik VIII do dyrektywy
Zakres i wymagania dla źródeł światła stosowanych w homologowanych wyładowczych zespołach świateł - załącznik IX do dyrektywy

25

76/762/EWG

Homologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy
Zakres i wymagania - załącznik II do dyrektywy

26

77/389/EWG

Homologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Zaczepy holownicze - załącznik II do dyrektywy

27

77/538/EWG

Homologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy
Wymagania - załącznik II do dyrektywy

28

77/539/EWG

Homologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy
Zakres i wymagania - załącznik II do dyrektywy

29

77/540/EWG

Homologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy
Wymagania - załącznik II do dyrektywy

30

77/541/EWG

Zakres, definicje, homologacja WE części, wymagania dotyczące instalacji - załącznik I do dyrektywy
Dokumentacja homologacji - załącznik II do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu (części) - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu (pojazdu) - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji (części) - dodatek 3 do załącznika II do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu (pojazdu) - dodatek 4 do załącznika II do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne części - załącznik III do dyrektywy
Przykład urządzenia do badania wytrzymałości mechanizmu zwijacza - załącznik IV do dyrektywy
Przykład urządzenia do badania blokady zwijacza pasów bezpieczeństwa blokowanych awaryjnie - załącznik V do dyrektywy
Przykład urządzenia do badania odporności na pył zwijacza pasów bezpieczeństwa - załącznik VI do dyrektywy
Opis wózka doświadczalnego, siedziska, kotwiczeń i blokady - załącznik VII do dyrektywy
Opis manekina - załącznik VIII do dyrektywy
Opis krzywej ruchu opóźnionego wózka doświadczalnego - załącznik IX do dyrektywy
Instrukcja obsługi - załącznik X do dyrektywy
Badanie podwójnej klamry - załącznik XI do dyrektywy
Badanie ścierania i mikroprzesuwu - załącznik XII do dyrektywy
Badanie korozyjne - załącznik XIII do dyrektywy
Kolejność badań - załącznik XIV do dyrektywy
Minimalne wymagania dotyczące pasów bezpieczeństwa i ich zwijaczy - załącznik XV do dyrektywy
Kontrola produkcji pod względem zgodności z homologacją - załącznik XVI do dyrektywy
Wymagania dotyczące dziecięcych urządzeń przytrzymujących - załącznik XVII do dyrektywy
Wymagania dotyczące instalacji dziecięcych urządzeń przytrzymujących - załącznik XVIII do dyrektywy
Tekst załącznika 13 (pkt 5.2 i dodatek 2) rezolucji zbiorowej EKG ONZ R.E. 3 - dodatek do załącznika XVIII do dyrektywy

31

77/649/EWG

Zakres, definicje, homologacja WE typu, charakterystyki, metoda badania - załącznik I do dyrektywy
Metoda określania punktu "H" i rzeczywistego oparcia siedzenia oraz sprawdzania względnych pozycji punktów R i H oraz stosunku między konstrukcyjnym kątem oparcia siedzenia a rzeczywistym kątem oparcia siedzenia - załącznik II do dyrektywy
Metoda ustalania stosunku wymiarowego między wzorcowymi znakami odniesienia pojazdu a wzorcową siatką trójwymiarową - załącznik III do dyrektywy
Załącznik do świadectwa homologacji WE typu w odniesieniu do pola widzenia kierowcy - załącznik IV do dyrektywy

32

78/316/EWG

Zakres, definicje, wniosek o udzielenie homologacji WE typu, homologacja typu, charakterystyki - załącznik I do dyrektywy
Kontrolki, urządzenia sterowania i wskaźniki, dla których (o ile występują) oznakowanie jest obowiązkowe, oraz symbole służące do tego celu - załącznik II do dyrektywy
Kontrolki, urządzenia sterowania i wskaźniki, dla których (o ile występują) oznakowanie nie jest obowiązkowe, oraz symbole służące do tego celu - załącznik III do dyrektywy
Wzór szablonu dla symboli zawartych w załącznikach II i III - załącznik IV do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - załącznik V do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji - załącznik VI do dyrektywy

33

78/317/EWG

Zakres, definicje, homologacja WE typu, szczególne wymagania, metoda badania - załącznik I do dyrektywy
Metoda określania punktu H i rzeczywistego kąta oparcia siedzenia oraz weryfikowania względnych pozycji punktów R i H oraz stosunku między zaprojektowanym kątem oparcia siedzenia a rzeczywistym kątem oparcia siedzenia - załącznik II do dyrektywy
Metoda ustalania stosunku wymiarowego między wzorcowymi znakami odniesienia pojazdu a wzorcową siatką trójwymiarową - załącznik III do dyrektywy
Metoda ustalania pól widzenia na szybach przednich pojazdów kategorii M1 w odniesieniu do punktów V - załącznik IV do dyrektywy
Wytwornica pary - załącznik V do dyrektywy
Załącznik do świadectwa homologacji WE typu w odniesieniu do odszraniających i odmgławiających instalacji szyb przednich - załącznik VI do dyrektywy

34

78/318/EWG

Zakres, definicje, homologacja typu, charakterystyki, metoda badawcza, oznakowanie, kontrola zgodności produkcji - załącznik I do dyrektywy
Metoda wyznaczania punktu H i rzeczywistego kąta pochylenia oparcia siedzenia oraz wzajemnego położenia punktów R i H oraz zależności pomiędzy konstrukcyjną i rzeczywistą wartością kąta pochylenia oparcia siedzenia - załącznik II do dyrektywy
Metoda określania położenia wstępnych punktów odniesienia pojazdu względem trójwymiarowego układu współrzędnych - załącznik III do dyrektywy
Metoda określania pól widoczności przez przednią szybę pojazdu kategorii M1 w stosunku do punktów V - załącznik IV do dyrektywy
Skład mieszaniny używanej w badaniach układów oczyszczania przedniej szyby - załącznik V do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu pojazdu - załącznik VI do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu części - załącznik VII do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu pojazdu - załącznik VIII do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu części - załącznik IX do dyrektywy

35

78/549/EWG

Ogólne wymagania, szczególne wymagania, stosowanie łańcuchów, homologacja WE typu, zmiany do homologacji WE typu, kontrola zgodności produkcji - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - załącznik II do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - załącznik III do dyrektywy

36

78/932/EWG

Zakres, definicje, homologacja typu części, charakterystyki ogólne, badania i kontrola zgodności produkcji - załącznik I do dyrektywy
Metoda określania punktu H i kąta rzeczywistego nachylenia oparcia oraz sprawdzania względnej pozycji punktów R i H i stosunku między założonym a rzeczywistym kątem nachylenia oparcia - załącznik II do dyrektywy
Określenie wysokości i szerokości zagłówków - załącznik III do dyrektywy
Szczegóły wykresów i pomiarów wykonanych w trakcie badania - załącznik IV do dyrektywy
Metoda badania stosowana w celu badania rozproszenia energii - załącznik V do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne części - załącznik VI do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu części - załącznik VII do dyrektywy

37

80/1268/EWG

Metoda określania emisji CO2 oraz zużycia paliwa - załącznik I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - załącznik II do dyrektywy

38

80/1269/EWG

Określenie mocy silnika - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Wzór sprawozdania z badań - załącznik II do dyrektywy

39

88/77/EWG

Zakres, definicje i skróty, wniosek o udzielenie homologacji WE, charakterystyki i badania oraz kontrola zgodności produkcji - załącznik I do dyrektywy
Kontrola zgodności produkcji przy zadowalającym poziomie odchylenia standardowego - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Kontrola zgodności produkcji przy niezadowalającym poziomie odchylenia standardowego lub gdy dane na temat odchylenia standardowego nie są dostępne - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Kontrola zgodności produkcji na żądanie producenta - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - załącznik II do dyrektywy
Zasadnicze właściwości silnika (podstawowego) oraz informacje dotyczące przebiegu badania - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy
Podstawowe właściwości rodziny silników - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy
Podstawowe właściwości typu silnika w rodzinie - dodatek 3 do załącznika II do dyrektywy
Właściwości części pojazdu związanych z silnikiem - dodatek 4 do załącznika II do dyrektywy
Metoda badania - załącznik III do dyrektywy
Cykle badań ESC i ELR - dodatek 1 do załącznika III do dyrektywy
Cykl badania ETC - dodatek 2 do załącznika III do dyrektywy
Wykaz odczytów dynamometru w badaniu ETC - dodatek 3 do załącznika III do dyrektywy
Metody pomiaru i pobierania próbek - dodatek 4 do załącznika III do dyrektywy
Metoda kalibracji - dodatek 5 do załącznika III do dyrektywy
Właściwości techniczne paliwa wzorcowego przeznaczonego do badań homologacyjnych oraz weryfikacji zgodności produkcji - załącznik IV do dyrektywy
Układy analityczne i pobierania próbek - załącznik V do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - załącznik VI do dyrektywy
Przykład metody obliczeniowej - załącznik VII do dyrektywy

40

89/297/EWG

Wymagania dotyczące bocznych zabezpieczeń - załącznik do dyrektywy

41

91/226/EWG

Definicje - załącznik I do dyrektywy
Wymagania dotyczące homologacji części dla urządzeń przeciwrozbryzgowych kół - załącznik II do dyrektywy
Badania urządzeń przeciwrozbryzgowych kół typu pochłaniającego energię - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy
Badania urządzeń przeciwrozbryzgowych kół typu oddzielającego powietrze/wodę - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 3 do załącznika II do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji części - dodatek 4 do załącznika II do dyrektywy
Wymagania odnoszące się do wyposażenia w osłony przeciwrozbryzgowe kół - załącznik III do dyrektywy
Załącznik do świadectwa homologacji WE typu pojazdu wyposażonego w osłony przeciwrozbryzgowe kół - dodatek do załącznika III do dyrektywy
Kontrola zgodności produkcji, przerwanie produkcji - załącznik IV do dyrektywy

42

92/21/EWG

Homologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Zakres, definicje, wymagania - załącznik II do dyrektywy
Metody weryfikacji mas pojazdów silnikowych kategorii M1 - dodatek do załącznika II do dyrektywy

43

92/22/EWG

Homologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu dotyczący typu bezpiecznych szyb - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu dotyczącego bezpiecznych szyb - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu dotyczący typu pojazdu - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu dotyczące typu pojazdu - dodatek 4 do załącznika I do dyrektywy
Zakres i definicje - załącznik II do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne części - załącznik IIA do dyrektywy
Przykłady oznakowania homologacyjnego części - dodatek 1 do załącznika IIA do dyrektywy
Ogólne i szczegółowe dane techniczne, testy i wymagania - załącznik IIB do dyrektywy
Pojazdy: wymagania dotyczące montażu w pojazdach szyb przednich oraz innych niż przednie - załącznik III do dyrektywy

44

92/23/EWG

Homologacja WE typu opon - załącznik 1 do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu odnoszący się do homologacji WE dla typu opony - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu (opony) - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu odnoszący się do homologacji WE dla typu opony związany z emisją hałasu pochodzącego z kontaktu opona-droga - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu (emisja hałasu pochodzącego z kontaktu opona-droga) - dodatek 4 do załącznika I do dyrektywy
Wymagania dotyczące opon - załącznik II do dyrektywy
Rysunek poglądowy - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy
Wykaz symboli wskaźników nośności i odpowiadającej im maksymalnej przenoszonej masie - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy
Układ oznakowań opony - dodatek 3 do załącznika II do dyrektywy
Zależność między wskaźnikami ciśnienia a jednostkami ciśnienia - dodatek 4 do załącznika II do dyrektywy
Obręcz pomiarowa, zewnętrzna średnica opony i szerokość przekroju opony o niektórych oznaczeniach rozmiarów - dodatek 5 do załącznika II do dyrektywy
Metoda pomiaru wymiarów opony - dodatek 6 do załącznika II do dyrektywy
Metoda badania nośności/prędkości - dodatek 7 do załącznika II do dyrektywy
Zmiany wskaźnika nośności w zależności od prędkości, opony promieniowe i opasane pojazdów użytkowych - dodatek 8 do załącznika II do dyrektywy
Homologacja WE typu pojazdu w odniesieniu do instalowania opon - załącznik III do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu dotyczący pojazdu - dodatek 1 do załącznika III do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu dla pojazdu - dodatek 2 do załącznika III do dyrektywy
Wymagania dotyczące pojazdów w odniesieniu do instalowania ich opon - załącznik IV do dyrektywy
Emisja hałasu pochodzącego z kontaktu opona-droga - załącznik V do dyrektywy
Metoda badania poziomów dźwięku pochodzącego z kontaktu opona-droga, metoda pomiaru w ruchu z boku - dodatek 1 do załącznika V do dyrektywy
Wzór sprawozdania z badań - dodatek 2 do załącznika V do dyrektywy
Specyfikacja miejsca badania - załącznik VI do dyrektywy

45

92/24/EWG

Zakres, definicje, homologacja typu, wymagania, badania, zgodność produkcji - załącznik I do dyrektywy
Wzory - załącznik II do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu pojazdu - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu pojazdu - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu części - dodatek 3 do załącznika II do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji części - dodatek 4 do załącznika II do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne - dodatek 5 do załącznika II do dyrektywy
Badania i charakterystyki - załącznik III do dyrektywy

46

92/114/EWG

Zakres, definicje, wymagania, homologacja typu - załącznik I do dyrektywy
Pomiary występów i odległości - załącznik II do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu pojazdu - załącznik III do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu pojazdu - załącznik IV do dyrektywy

47

94/20/WE

Zakres, definicje, wnioski i udzielanie homologacji WE typu, rozszerzenie homologacji, kontrola zgodności produkcji - załącznik I do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne - załącznik II do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu homologowanych mechanicznych urządzeń sprzęgających - załącznik III do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu mechanicznych urządzeń sprzęgających - załącznik IV do dyrektywy
Wymagania dotyczące mechanicznych urządzeń sprzęgających - załącznik V do dyrektywy
Badanie mechanicznych urządzeń sprzęgających - załącznik VI do dyrektywy
Wymagania dotyczące mocowania mechanicznych urządzeń sprzęgających do pojazdów - załącznik VII do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu homologowanych pojazdów - załącznik VIII do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu pojazdów - załącznik IX do dyrektywy

48

95/28/WE

Zakres, definicje, homologacja WE typu, kontrola zgodności produkcji, wymagania dotyczące instalacji w pojeździe - załącznik I do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne części - dodatek do załącznika I do dyrektywy
Dokumentacja homologacyjna - załącznik II do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu (pojazd) - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu (część) - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy
Wzory świadectw homologacji - załącznik III do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji (pojazd) - dodatek 1 do załącznika III do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji (część) - dodatek 2 do załącznika III do dyrektywy
Badanie określające poziomy współczynnik palności materiałów - załącznik IV do dyrektywy
Badanie określające topliwość materiałów - załącznik V do dyrektywy
Badanie określające współczynnik pionowej palności materiałów - załącznik VI do dyrektywy

49

96/27/WE

Homologacja WE typu pojazdu, kontrola zgodności produkcji - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Wymagania - załącznik II do dyrektywy
Metoda badania zderzeniowego - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy
Charakterystyka ruchomej bariery podlegającej odkształceniu - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu manekina używanego do badania zderzenia bocznego - dodatek 3 do załącznika II do dyrektywy
Instalowanie manekina używanego do badania zderzenia bocznego - dodatek 4 do załącznika II do dyrektywy
Badanie częściowe - dodatek 5 do załącznika II do dyrektywy

50

96/79/WE

Homologacja WE typu pojazdu, kontrola zgodności produkcji - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Wymagania - załącznik II do dyrektywy
Metoda badania - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy
Wyznaczenie kryteriów zachowania - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy
Położenie i instalowanie manekinów i dopasowanie systemów ograniczających ruchy - dodatek 3 do załącznika II do dyrektywy
Metoda badania z wózkiem - dodatek 4 do załącznika II do dyrektywy
Technika pomiaru w testach pomiarowych: oprzyrządowanie - dodatek 5 do załącznika II do dyrektywy
Definicja granicy odkształceń - dodatek 6 do załącznika II do dyrektywy
Metoda badania dla dolnej części kończyny i stopy manekina - dodatek 7 do załącznika II do dyrektywy

51

97/27/WE

Definicje, homologacja WE typu, kontrola zgodności produkcji, wymagania - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu pojazdu - załącznik II do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji pojazdu - załącznik III do dyrektywy
Jednolita metoda stosowana do ustalenia maksymalnych dopuszczalnych mas do celów rejestracyjnych/eksploatacyjnych oraz jednolite wymagania dla osi obciążanych i podnoszonych - załącznik IV do dyrektywy

52

98/91/WE

Zakres, definicja, klasyfikacja, wymagania - załącznik I do dyrektywy
Homologacja WE typu - załącznik II do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy

53

2000/40/WE

Homologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu dotyczący homologacji WE urządzenia zapobiegającego przed wjechaniem pod pojazdy silnikowe jako części - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu dotyczący homologacji WE typu pojazdu w odniesieniu do instalacji urządzenia zapobiegającego przed wjechaniem pod pojazdy silnikowe, które zostało homologowane jako odrębna jednostka techniczna - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu dotyczący homologacji WE typu pojazdu w odniesieniu do jego urządzenia zapobiegającego przed wjechaniem pod pojazdy silnikowe - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji (dla typu urządzenia zapobiegającego przed wjechaniem pod pojazdy silnikowe jako odrębnej jednostki technicznej) - dodatek 4 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu (dla typu pojazdu w odniesieniu do instalacji urządzenia zapobiegającego przed wjechaniem pod pojazdy silnikowe, które zostało homologowane jako odrębna jednostka techniczna) - dodatek 5 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu (dla typu pojazdu w odniesieniu do jego urządzenia zapobiegającego przed wjechaniem pod pojazdy silnikowe) - dodatek 6 do załącznika I do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne - dodatek 7 do załącznika I do dyrektywy
Zakres i wymagania - załącznik II do dyrektywy

54

2001/56/WE

Homologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji (pojazd) - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - homologacja WE części - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji (część) - dodatek 4 do załącznika I do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 5 do załącznika I do dyrektywy
Zakres, definicje i wymagania - załącznik II do dyrektywy
Wymagania dla systemów ogrzewania wykorzystujących ciepło odzyskane - powietrze - załącznik III do dyrektywy
Metoda badania jakości powietrza - załącznik IV do dyrektywy
Metoda badania temperatury - załącznik V do dyrektywy
Metoda badania dla emisji spalin - załącznik VI do dyrektywy
Wymagania dla grzejników spalinowych oraz ich instalacji - załącznik VII do dyrektywy
Wymagania bezpieczeństwa dla grzejników spalinowych i systemów grzewczych zasilanych LPG - załącznik VIII do dyrektywy

55

2001/85/WE

Zakres, definicje, wniosek o udzielenie homologacji WE typu pojazdu lub nadwozia jako oddzielnego zespołu technicznego, zmiany typu pojazdu lub nadwozia, kontrola zgodności produkcji i wymagań - załącznik I do dyrektywy
Sprawdzenie granicy przechyłu statycznego przy pomocy metody obliczeniowej - dodatek do załącznika I do dyrektywy
Dokumentacja homologacji WE typu - załącznik II do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy
Świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy
Rysunki poglądowe - załącznik III do dyrektywy
Wytrzymałość konstrukcji nośnej - załącznik IV do dyrektywy
Badanie pojazdu kompletnego metodą przewracania - dodatek 1 do załącznika IV do dyrektywy
Badanie segmentu nadwozia metodą przewracania - dodatek 2 do załącznika IV do dyrektywy
Badanie segmentu nadwozia za pomocą wahadła - dodatek 3 do załącznika IV do dyrektywy
Sprawdzenie wytrzymałości konstrukcji nośnej przy pomocy obliczeń - dodatek 4 do załącznika IV do dyrektywy
Wytyczne do przeprowadzania pomiarów sił zamykania drzwi uruchamianych mechanicznie - załącznik V do dyrektywy
Wymagania specjalne dotyczące pojazdów mieszczących nie więcej niż 22 pasażerów - załącznik VI do dyrektywy
Wymagania dotyczące urządzeń technicznych ułatwiających dostęp pasażerom o ograniczonej możliwości poruszania się - załącznik VII do dyrektywy
Wymagania specjalne dotyczące pojazdów dwupokładowych - załącznik VIII do dyrektywy
Przejścia - dodatek do załącznika VIII do dyrektywy
Homologacja WE typu oddzielnego zespołu technicznego oraz pojazdu wyposażonego w nadwozie uprzednio homologowane jako oddzielny zespół - załącznik IX do dyrektywy

56

2003/97/WE

Zakres, definicje, zastosowanie, wymagania i badania, kontrola zgodności produkcji, wzory dokumentów - załącznik I do dyrektywy
Charakterystyki, metody badań i wymagania dotyczące urządzeń do widzenia pośredniego - załącznik II do dyrektywy
Wymagania dotyczące rozmieszczenia urządzeń do widzenia pośredniego w pojazdach - załącznik III do dyrektywy

57

2003/102/WE

Zakres, definicje, badania - załącznik I do dyrektywy
Homologacja WE typu - załącznik II do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu pojazdu - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu pojazdu - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy

(*) Z późniejszymi zmianami (o ile dotyczy).

    § 2. Wykaz wymagań szczegółowych w przypadku homologacji WE typu pojazdu, jego przedmiotu wyposażenia lub części (według regulaminów EKG ONZ):

Lp.

Nr reg.
EKG ONZ

Tytuł

1

1

Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania i/lub drogowymi z żarówkami kategorii R2 i/lub HS1

2

3

Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń odblaskowych pojazdów samochodowych i przyczep

3

4

Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń do oświetlania tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów samochodowych (z wyjątkiem motocykli) i przyczep

4

5

Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów typu "sealed beam" (SB) z europejskimi asymetrycznymi światłami mijania i/lub drogowymi

5

6

Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów samochodowych i przyczep

6

7

Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich i tylnych świateł pozycyjnych, hamowania oraz obrysowych pojazdów samochodowych (z wyjątkiem motocykli) i przyczep

7

8

Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów z asymetrycznymi światłami mijania i/lub drogowymi z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 i/lub H11)

8

10

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zgodności elektromagnetycznej

9

11

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie zamków i elementów mocowania drzwi

10

12

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zabezpieczenia kierowcy przed uderzeniem w elementy układu kierowniczego w przypadku zderzenia

11

13

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N oraz 0 w zakresie hamowania

12

13H

Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych w zakresie hamowania

13

14

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie punktów kotwiczenia pasów bezpieczeństwa

14

16

Jednolite przepisy dotyczące homologacji:
I. pasów bezpieczeństwa i układów zabezpieczających osoby przebywające w pojeździe
II. pojazdów wyposażonych w pasy bezpieczeństwa

15

17

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie siedzeń, ich punktów kotwiczenia oraz zagłówków

16

18

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem

17

19

Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł przeciwmgłowych pojazdów samochodowych

18

20

Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania i/lub drogowymi z żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

19

21

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie wyposażenia wnętrza

20

23

Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł cofania pojazdów samochodowych i przyczep

21

24

Jednolite przepisy dotyczące:
I. homologacji silników o zapłonie samoczynnym (ZS) w zakresie emisji zanieczyszczeń widzialnych przez pojazdy z silnikiem o zapłonie samoczynnym
II. homologacji pojazdów w zakresie instalacji homologowanych silników o ZS
III. homologacji pojazdów wyposażonych w silniki o ZS w zakresie emisji z silnika zanieczyszczeń widzialnych
IV. pomiaru mocy silnika o ZS

22

25

Jednolite przepisy dotyczące homologacji zagłówków zamocowanych lub niezamocowanych do siedzeń pojazdów

23

26

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie wystających części zewnętrznych

24

27

Jednolite przepisy dotyczące homologacji trójkątów ostrzegawczych

25

28

Jednolite przepisy dotyczące homologacji ostrzegawczych sygnałów dźwiękowych oraz pojazdów samochodowych w zakresie ostrzegawczych sygnałów dźwiękowych

26

29

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie samochodu ciężarowego

27

30

Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych pojazdów samochodowych i przyczep

28

31

Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów typu "sealed beam" (reflektor HSB) z asymetrycznymi światłami mijania i/lub drogowymi

29

32

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zachowania się konstrukcji pojazdu podczas uderzenia w tył

30

33

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zachowania się konstrukcji pojazdu podczas zderzenia czołowego

31

34

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego

32

36

Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie ich budowy

33

37

Jednolite przepisy dotyczące homologacji żarówek do stosowania w homologowanych reflektorach pojazdów samochodowych i przyczep

34

38

Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych świateł przeciwmgłowych pojazdów samochodowych i przyczep

35

39

Jednolite przepisy dotyczące homologacji zespołu prędkościomierza oraz jego montażu

36

42

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie przednich i tylnych urządzeń ochronnych (zderzaków itp.)

37

43

Jednolite przepisy dotyczące homologacji materiałów bezpiecznego oszklenia

38

44

Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń przytrzymujących dzieci w pojazdach samochodowych ("układów przytrzymujących dzieci")

39

45

Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń oczyszczających reflektory oraz pojazdów samochodowych w zakresie urządzeń oczyszczających reflektory

40

46

Jednolite przepisy dotyczące homologacji lusterek wstecznych oraz homologacji pojazdów samochodowych w zakresie rozmieszczenia lusterek wstecznych

41

48

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej pojazdów

42

49

Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników o zapłonie samoczynnym (ZS) i silników zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) oraz silników o zapłonie iskrowym (ZI) zasilanych skroplonym gazem ropopochodnym (LPG), a także homologacji pojazdów wyposażonych w silniki o ZS i zasilanych CNG oraz silniki o Zl zasilanych LPG, w zakresie emisji zanieczyszczeń z silnika

43

50

Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich i tylnych świateł pozycyjnych, świateł hamowania, świateł kierunku jazdy oraz oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej dla motorowerów, motocykli i pojazdów traktowanych jako takie

44

51

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych mających co najmniej cztery koła w zakresie hałasu

45

52

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów pasażerskich kategorii M2 i M3 o małej pojemności w zakresie ich budowy

46

54

Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów ciężarowych i przyczep

47

55

Jednolite przepisy dotyczące homologacji mechanicznych części sprzęgających pojazdy

48

58

Jednolite przepisy dotyczące homologacji:
I. tylnych urządzeń zabezpieczających (TUZ)
II. pojazdów, w zakresie położenia homologowanego TUZ
III. pojazdów, w zakresie tylnego zabezpieczenia (TZ)

49

59

Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych układów tłumienia

50

61

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów ciężarowych w zakresie wystających części zewnętrznych znajdujących się przed tylną ścianą kabiny

51

64

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów wyposażonych w zapasowe koła/opony do użytku tymczasowego

52

65

Jednolite przepisy dotyczące homologacji specjalnych świateł ostrzegawczych do pojazdów samochodowych

53

66

Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji

54

67

Jednolite przepisy dotyczące:
I. homologacji specjalnego wyposażenia pojazdów samochodowych wykorzystujących w układzie napędowym skroplony gaz ropopochodny (LPG)
II. homologacji pojazdu wyposażonego w specjalny układ wykorzystujący w układach napędowych skroplony gaz ropopochodny w zakresie montażu tego wyposażenia

55

68

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych z uwzględnieniem pojazdów o napędzie wyłącznie elektrycznym w zakresie pomiaru prędkości maksymalnej

56

69

Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych tablic wyróżniających pojazdów i przyczep o (konstrukcyjnie) ograniczonej prędkości maksymalnej

57

70

Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych tablic wyróżniających pojazdy długie i ciężkie

58

73

Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów ciężarowych, przyczep i naczep w zakresie ich bocznego zabezpieczenia

59

77

Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł postojowych pojazdów samochodowych

60

79

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie układów kierowniczych

61

80

Jednolite przepisy dotyczące homologacji siedzeń dużych pojazdów pasażerskich oraz tych pojazdów w zakresie wytrzymałości siedzeń i ich mocowania

62

83

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od wymagań paliwowych silnika

63

84

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych wyposażonych w silniki wewnętrznego spalania w zakresie pomiaru zużycia paliwa

64

85

Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników wewnętrznego spalania lub elektrycznych układów napędowych do pojazdów kategorii M i N w zakresie pomiaru mocy netto oraz maksymalnej mocy 30-minutowej elektrycznych układów napędowych

65

87

Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł dojazdy dziennej pojazdów samochodowych

66

89

Jednolite przepisy dotyczące homologacji:
I. pojazdów, w zakresie ograniczania prędkości maksymalnej lub ich regulowanej funkcji ograniczania prędkości
II. pojazdów, w zakresie montażu homologowanego ogranicznika prędkości (OP) lub homologowanego urządzenia regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP)
III. ograniczników prędkości (OP) lub urządzeń regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP)

67

90

Jednolite warunki homologacji zamiennych zespołów okładzin ciernych do hamulców oraz okładzin ciernych do hamulców bębnowych do pojazdów o napędzie silnikowym i przyczep

68

91

Jednolite przepisy dotyczące homologacji bocznych świateł pozycyjnych pojazdów samochodowych i przyczep

69

93

Jednolite przepisy dotyczące homologacji:
I. przednich urządzeń zabezpieczających (PUZ)
II. pojazdów, w zakresie montażu homologowanego przedniego urządzenia zabezpieczającego (PUZ)
III. pojazdów, w zakresie zabezpieczenia przedniego (ZP)

70

94

Jednolite przepisy dotyczące homologacji zabezpieczenia ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowego

71

95

Jednolite przepisy dotyczące homologacji zabezpieczenia ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia bocznego

72

97

Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów alarmowych pojazdów oraz pojazdów w zakresie ich systemów alarmowych

73

98

Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów pojazdów samochodowych z gazowo-wyładowczymi źródłami światła

74

99

Jednolite przepisy dotyczące homologacji gazowo-wyładowczych źródeł światła do stosowania w homologowanych reflektorach pojazdów samochodowych

75

100

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów z napędem elektrycznym o zasilaniu akumulatorowym w zakresie szczególnych wymagań konstrukcyjnych, bezpieczeństwa użytkowania i emisji wodoru

76

101

Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych wyposażonych w silnik spalania wewnętrznego w zakresie emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa oraz pojazdów kategorii M1 i N1 wyposażonych w elektryczny układ napędowy, w zakresie pomiaru zażycia energii elektrycznej i zasięgu

77

102

Jednolite przepisy dotyczące homologacji:
I. sprzęgów o zmiennej długości (SZD)
II. pojazdów, w zakresie wyposażenia w SZD homologowanego typu

78

103

Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych reaktorów katalitycznych do pojazdów samochodowych

79

104

Jednolite przepisy dotyczące homologacji oznakowania odblaskowego pojazdów długich i ciężkich oraz przyczep

80

105

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów przeznaczonych do przewozu ładunków niebezpiecznych w zakresie ich szczególnych cech konstrukcyjnych

81

107

Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pasażerskich pojazdów dwupokładowych w zakresie ich budowy

82

108

Jednolite przepisy dotyczące homologacji wytwarzania bieżnikowanych opon pneumatycznych do pojazdów samochodowych i przyczep

83

109

Jednolite przepisy dotyczące homologacji wytwarzania bieżnikowanych opon pneumatycznych do pojazdów ciężarowych i przyczep

84

110

Jednolite przepisy dotyczące homologacji:
I. specjalnych elementów składowych pojazdów samochodowych wykorzystujących gaz sprężony naturalny (CNG) w swoim układzie napędowym
II. pojazdów, w zakresie instalacji specjalnych elementów składowych typu homologowanego do wykorzystania gazu naturalnego (CNG) w swoim układzie napędowym

85

111

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów-cystern kategorii N i O, w zakresie ich stateczności

86

112

Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania i/lub drogowymi i wyposażonych w żarówki

87

113

Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów pojazdów samochodowych z symetrycznymi światłami mijania i/lub drogowymi i wyposażonych w żarówki

88

114

Jednolite przepisy dotyczące homologacji:
I. zespołu poduszki bezpieczeństwa jako części zamiennej,
II. zamiennego koła kierownicy wyposażonego w zespół poduszki bezpieczeństwa homologowanego typu,
III. zespołu poduszki bezpieczeństwa jako części zamiennej innego niż zamontowany w kole kierownicy