Oznaczenia tablic rejestracyjnych

      

obowiązujące od dnia 1 maja 2000 r.


       Wybierz województwo

(D) Dolnośląskie
(C) Kujawsko-pomorskie
(E) Łódzkie
(L) Lubelskie
(F) Lubuskie
(K) Małopolskie
(W) Mazowieckie
(O) Opolskie
(R) Podkarpackie
(B) Podlaskie
(G) Pomorskie
(S) Śląskie
(T) Świętokrzyskie
(N) Warmińsko-mazurskie
(P) Wielkopolskie
(Z) Zachodniopomorskie

Proszę wybrać z listy województwo do wyświetlenia

Poszczególne litery i cyfry numeru rejestracyjnego pełnią następujące funkcje:

1) na tablicach zwyczajnych samochodowych - pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa, druga lub druga i trzecia litera stanowią wyróżnik powiatu, następne cyfry lub cyfry i litera lub litery stanowią wyróżnik pojazdu tworzony kolejno w układzie:

dla powiatów z wyróżnikiem jednoliterowym: dla powiatów z wyróżnikiem dwuliterowym:
 • pięć cyfr w przedziale od 00001 do 99999,
 • cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999 i litera
 • trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 i dwie litery,
 • litera i trzy cyfry w przedziale od 001 do 999,
 • dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i dwie litery,
 • cyfra w przedziale od 1 do 9, litera i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,
 • dwie cyfry w przedziale od 01 do 99, litera i cyfra w przedziale od 1 do 9,
 • cyfra w przedziale od 1do 9, dwie litery i cyfra w przedziale od 1 do 9

2) tablicach zwyczajnych motocyklowych i motorowerowych - pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa, druga lub druga i trzecia litera stanowią wyróżnik powiatu, następne cyfry lub cyfry i litera lub litery stanowią wyróżnik pojazdu tworzony kolejno w układzie:

dla powiatów z wyróżnikiem jednoliterowym: dla powiatów z wyróżnikiem dwuliterowym:
 • cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999,
 • trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 i litera,
 • litera i trzy cyfry w przedziale od 001 do 999,
 • dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i dwie litery,
 • cyfra w przedziale od 1 do 9, litera i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,
 • dwie cyfry w przedziale od 01 do 99, litera i cyfra w przedziale od 1 do 9,
 • cyfra w przedziale od 1do 9, dwie litery i cyfra w przedziale od 1 do 9

3) na tablicach indywidualnych - litera i cyfra stanowią wyróżnik województwa, zaś kolejne litery w liczbie od 3 do 5 stanowią wyróżnik indywidualny pojazdu, w którym nie więcej niż dwie ostatnie litery można zastąpić liczbą,

4) na tablicach zabytkowych - pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa, druga lub druga i trzecia litera stanowią wyróżnik powiatu, następnie odpowiednio dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i litera lub cyfra w przedziale od 1 do 9 i litera stanowią wyróżnik pojazdu,

5) na tymczasowych tablicach - litera i cyfra stanowią wyróżnik województwa, zaś cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999 stanowią wyróżnik pojazdu, który po wyczerpaniu wskazanej pojemności tworzy się w układzie trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 i litera,

6) na tymczasowych tablicach badawczych - litera i cyfra stanowią wyróżnik województwa, zaś dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 stanowią wyróżnik pojazdu, następnie litera B, która jest literą stałą, stanowi wyróżnik określający przeznaczenie tablicy,

7) na tablicach dyplomatycznych - pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa, zaś sześć cyfr w przedziale od 000001 do 999999 stanowi wyróżnik pojazdu.

Wyróżnik pojazdu, określa organ rejestrujący, posługując się zestawem cyfr i liter stanowiących pojemność rejestracyjną, z wyłączeniem liter B, D, I, O i Z.